Apie kolegiją | Northern Lithuania College

Kolegija

Šiaurės Lietuvos kolegija sėkmingai dirba daugiau kaip dvylika metų.
 

Šiuolaikiškos informacinės technologijos ir jaukus interjero dizainas

 
Kolegijoje sukurta laikmečio poreikius atitinkanti studijų aplinka su šiuolaikinėmis technologijomis, kompiuteriais. Čia taip pat organizuojami įvairūs mokymai, seminarai, kursai, mokslinės konferencijos, dalykiniai susitikimai.
 
Kolegija - socialiai aktyvi tiek Šiauliuose, tiek tarptautinėje erdvėje
 
Šiaurės Lietuvos kolegija yra aktyvi švietėjiškų renginių organizatorė Šiaulių mieste, įvairių projektų rengėja ir vykdytoja, yra žinoma tarptautinėje erdvėje dėl dėstytojų ir studentų mainų – bendradarbiaujama su 35 užsienio aukštosiomis mokyklomis.
 

 

KOLEGIJOS MISIJA

 

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija įgyvendina kokybiškas socialines paslaugas, aktyviai dalyvauja socialinėje integracijoje, inicijuoja ir vykdo veiklas, prisidedančias prie bendruomeniškumo plėtotės, ekonominės ir socialinės gerovės kūrimo.
 

KOLEGIJOS STATUTAS

KOKYBĖS POLITIKA

VEIKLOS ATASKAITA