Šiaurės Lietuvos kolegijos įvykdyti projektai
PROJEKTO NUMERIS PROJEKTO PAVADINIMAS TRUKMĖ APRAŠYMAS

10.1.2 ESFA -K-917-02-0017

Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas 2018-02-26 – 2020-02-25 https://www.slk.lt/pakisiuku-detektyvai/

LLI-184

Pardavimų laboratorijos darbo kompetencijų ugdymui 2017-07-01 – 2019-06-30 https://www.slk.lt/SalesLabs

2016-1-RO01-KA202-024578

3D spausdinimo mokymai skatinant ES inovacijas ir kūrybiškumą 2016-09-01 – 2018-08 https://www.slk.lt/3d-spausdinimo-projektas

 

„Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“ -bendradarbiaujant su Šiauliu m. savivaldybės viešąja biblioteka 2016 rugsėjis – 2016 gruodis Rengiama interaktyvi metodinė fotografijos medžiaga skirta klausos negalią turintiems asmenims.
SŽ - 947 „Judėk ir tobulėk“ 2016 rugpjūtis   – 2016 lapkritis Organizuojamas sveiką gyvenseną skatinantis renginys miesto bendruomenei.
  „Medijų ir informacinio raštingumo mokymai Šiaulių miesto „bendruomenėms“ - bendradarbiaujant su Šiauliu m. savivaldybės viešąja biblioteka 2016 rugpjūtis  – 2016 gruodis Rengiama metodinė priemonė apie saugų ir atsakingą elgesį internete. Organizuojami informacinio raštingumo mokymai jaunimui ir suaugusiems.
  „Pažįstami / nepažįstami socialiniai tinklai“ – bendradarbiaujant  su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka 2016 rugpjūtis  – 2016 gruodis Rengiama metodinė priemonė apie saugų ir atsakingą elgesį internete. Organizuojami informacinio raštingumo mokymai jaunimui ir suaugusiems.
SŽ - 481 „Pradėk vasarą aktyviai“ 2016 gegužė  – 2016 rugpjūtis Organizuojamas sporto renginys miesto bendruomenei.
SŽ – 423 „Išmanus judumas“ 2016 rugpjūtis – 2016 gruodis Organizuojamos dirbtuvės saugaus eismo tema miesto bendruomenei.

UD – 2015- LT - 1379

"Parama dėstytojo iš užsienio vizitui kompensuoti" 2015-2016 Finansuotas dėstytojo iš D. Britanijos vizitas.

Nr. S-679

„Tarptautinės praktikos studijų praktikos kokybės analizė ir jos organizavimo tobulinimas“ 2015.09.01.-2016.01.30 Atliktas Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų tarptautinio  judumo tyrimas.
S - 405 „Šiauliai – draugiškas miestas“ 2015.09.01-2015.11.30 Organizuotos viešos tapymo dirbtuvės su Šiaulių S. Daukanto gimnazijos moksleiviais.
S - 449 „Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimas Šiaurės Lietuvos kolegijoje“ 2015.01.30-2015.06.30
 
Organizuotas sveikos gyvensenos seminaras ir žygis pėsčiomis.
S-651 „Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės komandinio darbo stiprinimas“ 2015.09.30-2016.01.30 Organizuoti komandinio darbo mokymai Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės nariams.

Nr. 141292

„Interaktyvių testų Moodle aplinkoje kūrimo ir video paskaitų rengimo mokymai profesinio orientavimo specialistams“ 2014.04.30-2014.12.31 Kuriama metodinė medžiaga apie nuotolinių kursų rengimą Moodle aplinkoje. Organizuojami kursai profesinio orientavimo specialistams.

 

„Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės kompetencijų stiprinimas,, gilinant darbo komandoje įgūžius“ 2014.07.31-2014.12-31 Organizuojami mokymai studentų atstovybės nariams ir gimnazijų moksleiviams apie komandinio. Rengiamas komandinio darbo vadovas.

NPHE-2014/10379

„Baltic Sea Region Studies Network“

2014.09.01-2015.09.01

Organizuojamos dirbtuvės ir seminarai studentams apie Baltijos šalių ekonominį, politinį ir socialinį vystymąsi.
 
„Dreamy Future in my Hands“
2014.07.15-2014.12.31  

Nr. 141292

„Interaktyvių testų Moodle aplinkoje kūrimo ir video paskaitų rengimo mokymai profesinio orientavimo specialistams“ 2014.04.30-2014.12.31 Kuriama metodinė medžiaga apie nuotolinių kursų rengimą Moodle aplinkoje. Organizuojami kursai profesinio orientavimo specialistams.

 

„Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės kompetencijų stiprinimas,, gilinant darbo komandoje įgūžius“ 2014.07.31-2014.12-31 Organizuojami mokymai studentų atstovybės nariams ir gimnazijų moksleiviams apie komandinio. Rengiamas komandinio darbo vadovas.
UD-2014-LT-0014 "Parama dėstytojo iš užsienio vizitui kompensuoti" 2014-2015 Finansuotas dėstytojo iš D. Britanijos vizitas.
LLP-ERA-MOK-2013-1015 "Erasmus Lietuvos mokykloms III" 2013-2014 Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas, socialinės partnerystės stiprinimas.
SŽ-956 "Atsakingas jaunimas" 2013.09.23-2014.01-23 Surengtos trys viešos socialinės akcijos Šiaulių miesto erdvėse.
NPHE-2013/10081 „DAMA Network” 2013.09.01-2015.09.01 Rengiami kūrybiškumo seminarai, mokymai, dirbtuvės studentams ir dėstytojams.
MTP-2013-06-14-00097 "Virtualios medijų dirbtuvės" 2013.06.01-2014.01.20 IT populiarinimo projektas. Parengti 5 virtualūs mokyklų modeliai (3D).

527607-LLP-1-12012-1-IE-LEONARDO-LMP

„Under My Wings: Supporting Graduate Entrepreneurship“ 2012.10.30-2014.10.30 Rengiama absolventų verslumą skatinanti metodinė mokymų programa.

527607-LLP-1-12012-1-IE-LEONARDO-LMP

„Under My Wings: Supporting Graduate Entrepreneurship“ 2012.10.30-2014.10.30 Rengiama absolventų verslumą skatinanti metodinė mokymų programa.
LLP-ERA-MOK-2012-LT-0845 "Erasmus Lietuvos mokykloms II" 2012-2013 Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas.
LLP-ERA-MOK-2011-LT-0903 "Erasmus Lietuvos mokykloms I" 2011-2012 Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas.

LLP-GRU-MP-2011-LT-00162

"Valorizing Your Potential – Making Adult Learning Visible" 2011-2013 Sukurta neformaliu būdu įgytų kompetencijų metodologija.
LLP-LdV-PRT-2010-LT-0131 "European Glossary for Vocational Educational and Training" 2011-2013 Sukurtos inovatyvios dalykinės užsienio kalbos mokymosi priemonės.
502127-LLP-1-12009-1-IE LLP-GRU-MP-2009-LT-00097 "Women Technology Entrepreneurs" 2010–2012 Sukurtas nuotolinio mokymosi kursas moterų verslumui skatinti.
AD-2010_1a-21632 "New Approaches to Immigrant Language Learning" 2010–2012 Sukurta metodologija imigrantų  užsienio kalbos mokymui.
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-088 "Sisteminis dėstytojų kompetencijų tobulinimas, siekiant studijų edukacinio inovatyvumo" 2010.10.20-2012.10.21 Sukurtas dėstytojų kompetencijų tobulinimo modelis.
Nr.  5-561 "Aš būsiu IT inžinierius" 2010.11.24-2011.05.24 Surengtos penkios parodos mokyklose apie naujųjų technologijų taikymą ir IT specialybių populiarinimą.
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-005 "Šiaurės Lietuvos kolegijos praktinio mokymo centras su inovatyvia infrastruktūra" 2010.10.01-2012.11.30 Įkurtas modernus Šiaurės Lietuvos kolegijos praktinio mokymo centras.
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-005 "Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis WIL metodika (UNIWIL)" 2010.04.01-2012.04.01 Parengtas studentų praktikų organizavimo apdirbamosios gamybos sektoriuje modelis ir metodinės rekomendacijos, sukurta studentų praktikų informacinė sistema.
Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 "Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas" 2010.04.30-2013.10.30 Specialistų kvalifikacijos tobulinimas.
LLP-GRU-MP-2009-LT-00097 "Finding Innovative ways of Defining and Measuring Quality in Adult Provision for Socially/Economically Disadvantaged adult Learners" 2009-2011 Sukurta metodinių įrankių sistema, padedanti įvertinti suaugusių švietimo kokybę.
LLP-GRU-MP-2008-LT-00076 "European Intercultural Self-Efficasy" 2008-2010 Sukurta informacinė sistema apie suaugusių švietimo vykdymą skirtingose šalyse.
Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0159 "Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų modernizavimas įdiegiant vieningą karjeros projektavimo kompetencijų ugdymo modelį kolegijose ir universitetuose" 2008-2009 Organizuoti mokymai skirti studentų karjeros projektavimui (valdymui) reikalingas kompetencijas savęs pažinimo.
LT/06EX/1/1091 "The Creation of the Methodic of Preparation and Evaluation of the Final Project of IT Engineers" 2007-2009 Sukurta kompiuterių inžinieriaus baigiamojo darbo / projekto rengimo ir vertinimo metodika.