AKTUALI INFORMACIJA BUVUSIEMS KOLEGIJOS STUDENTAMS, NEBAIGUSIEMS STUDIJŲ | Šiaurės Lietuvos kolegija

AKTUALI INFORMACIJA BUVUSIEMS KOLEGIJOS STUDENTAMS, NEBAIGUSIEMS STUDIJŲ

2020-07-21

Viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 2020 m. birželio 30 d. baigė vykdyti aukštųjų koleginių studijų ir su studijomis susijusią veiklą (patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės 2017 m. liepos 17 d. įsakymu  Nr. V-577). 

Aktuali informacija Kolegijoje besimokiusiems asmenims! Jei studijavote VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, tačiau nebaigėte studijų, skatiname pasiimti Akademinę pažymą apie Kolegijoje išklausytus dalykus ir jų įvertinimus. Ši pažyma Jums gali būti reikalinga stojant arba studijuojant kitose aukštosiose mokyklose, veikiančiose Lietuvoje ar užsienio šalyse. Kolegijos išduotos Akademinės pažymos pagrindu gali būti užskaityti Jūsų akademiniai pasiekimai, Kolegijoje išklausyti ir teigiamai įvertinti studijų dalykai.

Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. galite kreiptis į Kolegiją dėl Akademinės pažymos išdavimo (telefonu, elektroniniu paštu arba asmeniškai atvykus į Kolegiją). Jums bus suteikta informacija apie Akademinės pažymos parengimo bei išdavimo tvarką, terminus ir kitas sąlygas.

Viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“ ateityje veiks tuo pačiu pavadinimu savo materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, sukauptą patirtį bei intelektinį potencialą panaudodama kitoms perspektyvioms, vietinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei naudingoms veikloms.