ORGANIZACIJOJE ĮVYKO PANEVĖŽIO IR ŠIAULIŲ MIESTO NVO TARYBŲ SUSITIKIMAS-DISKUSIJA | Šiaurės Lietuvos kolegija

ORGANIZACIJOJE ĮVYKO PANEVĖŽIO IR ŠIAULIŲ MIESTO NVO TARYBŲ SUSITIKIMAS-DISKUSIJA

2021-11-22
Alt
Alt
Alt

2021 m. lapkričio 19 d. įstaigoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ vyko kolegiškas gerosios patirties pasikeitimo vizitas - Panevėžio miesto Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai atvyko susitikti ir pabendrauti su kolegomis iš Šiaulių miesto (Šiaulių miesto Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariais).
Susitikimo metu aptarti kiekvienos iš tarybų (Panevėžio ir Šiaulių) funkcionavimo principai bei veiklos prioritetai, esminiai pastarųjų metų veiklos pasiekimai bei rezultatai, iššūkiai ir planai ateičiai. Diskusijoje aktualizuota tai, jog abiejuose savivaldybėse nepakankamai aktyviai vyksta viešųjų paslaugų perdavimas NVO sektoriui, akcentuotas poreikis tobulinti NVO institucinius gebėjimus, gerinti jų veiklos kokybę, įvairovę bei teikiamų paslaugų pasiūlą, perimant šiuolaikinius viešųjų paslaugų kokybės principus (diegiant kokybės sistemas, naudojant patvirtintus paslaugų kokybės standartus, dalyvaujant nustatytose paslaugų akreditavimo procedūrose). Taip pat akcentuota projektų rengimo ir įgyvendinimo kompetencijų svarba, poreikis NVO sistemingai tobulinti šios srities žinias ir gebėjimus. NVO tarybų narius priėmusios organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovai apžvelgė įstaigos veiklos raidą, veiklos perorientavimą – pasitraukimą iš aukštojo mokslo studijų ir su studijomis susijusios veiklos segmento, pastangas koncentruojant ir išteklius nukreipiant į socialinių, psichosocialinių, sociokultūrinių, neformaliojo ugdymo, socialinės integracijos, bendruomeninių ir kitų veiklų plėtojimą, užfiksavo pastaraisiais metais organizacijos įgyvendintų veiklų pagrindinius rezultatus. Pasidalinta kitų NVO sektoriuje dirbančių organizacijų problemomis ir galimais sprendimo būdais, identifikuoti NVO veikimo panašumai ir skirtumai Panevėžyje ir Šiauliuose. Pasidžiaugta kai kurių NVO sėkmės istorijomis, palankiomis tendencijomis ir projekcijomis NVO sektoriuje. Pasikeista kontaktais, numatytos Panevėžio ir Šiaulių NVO tarybų (jų narių), Šiaulių miesto ir Panevėžio miesto NVO tolesnio bendradarbiavimo galimybės, siekiant glaudesnio dialogo ir prasmingos partnerystės.