PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROJEKTĄ BUS ĮGYVENDINTI MOTYVACINIAI PATYRIMINIAI MOKYMAI „JAUNIMO SĖKMĖS LABORATORIJA“ | Šiaurės Lietuvos kolegija

PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROJEKTĄ BUS ĮGYVENDINTI MOTYVACINIAI PATYRIMINIAI MOKYMAI „JAUNIMO SĖKMĖS LABORATORIJA“

2020-06-20

Viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pagal 3 prioritetą „Užimtumo programos Šiaulių miesto jaunimui ir su jaunimu“ teikė paraišką NVO projektų konkursui ir jį laimėjo. Organizacija, panaudodama Šiaulių miesto savivaldybės skirtą finansavimą bei biudžeto lėšas, realizuos projektą Jaunimo sėkmės laboratorija: motyvaciniai patyriminiai mokymai Šiaulių miesto jaunimui“ pagal 2020 m. birželio 19 d. su Šiaulių miesto savivaldybės administracija pasirašytą sutartį Nr. SŽ - 755.

Projekto tikslas – įgyvendinti motyvacinius patyriminius mokymus „Jaunimo sėkmės laboratorija“, sukuriant Šiaulių miesto jaunimui turiningo ir naudingo užimtumo galimybes.

Pagal projektą 100 Šiaulių miesto jaunimo (16-29 m.) atstovų bus įgyvendinti motyvaciniai patyriminiai mokymai „Jaunimo sėkmės laboratorija“, susidedantys iš 2 tematinių dalių, aktualių šiai tikslinei grupei:

  • Komunikacijos ir lyderystės „džiazas“ – kaip išmaniai jomis groti siekiant tikslų;
  • Kūrybiškas verslumas: verslo idėjų generavimas ir kritinis vertinimas.

Įgyvendinant projektą bus suformuotos 4 mokymų dalyvių grupės po 25 asmenis. Kiekvienos grupės mokymų apimtis  – 8 val. Bendra šių motyvacinių patyriminių mokymų veiklos apimtis – 32 val.  Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 m. pab.

Viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“ turi daugiau nei 20 metų neformaliojo ugdymo patirtį dirbant su jaunimu, kurią efektyviai panaudoja įgyvendindama įvairius projektus bei realizuodama ugdomąsias, šviečiamąsias, konsultavimo ir informavimo veiklas.  Pakeitusi veiklos kryptį įstaiga sėkmingai veikia kaip nevyriausybinė organizacija, prisidėdama prie Šiaulių miesto ir Šiaurės Lietuvos regiono plėtros, aktyvios, kūrybiškos, verslios, pažangiai mąstančios, pilietiškos bei demokratiškos visuomenės kūrimo.