Atvejo vadyba

nokas kokybes standartas
Mūsų paslaugoms suteiktas NVO socialinių paslaugų kokybės standartas

Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus jo interesus .

Atvejo vadybos tikslas yra į rezultatus orientuotas, savalaikis ir tinkamas paslaugų teikimas – bendruomenių išteklių ir paslaugų naudojimas ir koordinavimas – kiekvienos atskiros paslaugos kokybė ir kokybės kontrolė – tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Paslaugos inicijavimas:

Paslauga gali būti inicijuota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio skyriaus, esant galimiems vaiko teisių pažeidimams, ar vaiko tėvų, ir (ar) pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms organizuojančių ir teikiančių įstaigų, organizacijų prašymu, jei jų vertinimu, vaikui ir (ar) šeimai būtina kompleksinė pagalba.

Atvejo vadybą sudaro:

  • Šeimos poreikių pagalbai ir socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygio šeimoje vertinimas, pagalbos organizavimas;
  • Vaiko individualių poreikių ir šeimos socialinės aplinkos, rizikų ir galimų pagalbos šaltinių įvertinimas;
  • Pagalbos plano sudarymas;
  • Pagalbos organizavimas;
  • Pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
  • Šeimos stebėsena;
  • Saugios ir aprūpintos aplinkos vaikui ir jo šeimai užtikrinimas.

Pagalbos plano įgyvendinimą koordinuoja atvejo vadybininkas, konsultuodamasis su socialiniu darbuotoju darbui su šeima bei kitais specialistais, kurie dalyvauja sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą.

DAUMANTĖ STEPANOVAITĖ
Atvejo vadybininkė
Tel.  +370 687 46855
El. p. atvejovadyba@slk.lt

TOMA VAITEKŪNĖ
Socialinė darbuotoja darbui su šeima
Tel.  +370 673 32642
El. p. socdarbuotojas@slk.lt