Kolegijos raidos istorija

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, įvertinusi makroaplinkos situaciją bei tendencijas Šiaulių regione ir Lietuvoje, prieš kelerius metus priėmė sprendimą keisti veiklos kryptį. Šis klausimas suderintas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija – Kolegijai leista aukštųjų koleginių studijų ir su studijomis susijusią veiklą vykdyti iki 2020 m. birželio 30 d. (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-577).
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ sėkmingai įgyvendino visus Švietimo ir mokslo ministerijos ir Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) nustatytus įsipareigojimus, patenkino šiam pereinamajam laikotarpiui numatytus veiklos atskaitomybės reikalavimus ir užtikrino sklandžią kontrolės procedūrų eigą. Buvo sudarytos puikios sąlygos studijas baigti studentams, kurie į Kolegiją įstojo iki 2017–2018 m. m.
Gautas ir oficialiai patvirtintas leidimas viešajai įstaigai Šiaurės Lietuvos kolegijai ir ateityje (po koleginių studijų veiklos baigimo) veikti tuo pačiu pavadinimu ir kurti tolesnę organizacijos, nebijančios iššūkių ir ieškančios naujų veiklos galimybių, istoriją.
Organizacija efektyviai persiorientuoja į kitus veiklos segmentus – aktyviai plėtoja socialinės integracijos, bendruomenės telkimo veiklas, socialines ir neformaliojo ugdymo paslaugas. Vien per pastaruosius kelerius metus sėkmingai įgyvendinta net 14 projektų, finansuojamų iš skirtingų šaltinių (net 6 iš jų didelės apimties, kai finansavimo suma didesnė nei 80 tūkst. Eur). Šiuolaikiškai įrengtame ir modernia įranga aprūpintame Konferencijų centre teikiamos patalpų nuomos paslaugos. Įstaigoje veikia Bendruomeniniai šeimos namai pietiniame rajone, kuriuose nemokamai teikiamos individualios psichologo konsultacijos, organizuojami įvairūs mokymai, kitos užimtumo veiklos. Taigi pakeitusi veiklos kryptį įstaiga sėkmingai veikia kaip nevyriausybinė organizacija, prisidėdama prie Šiaulių miesto ir Šiaurės Lietuvos regiono plėtros, aktyvios, verslios, pažangiai mąstančios, pilietiškos bei demokratiškos visuomenės kūrimo.
Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija ateityje veiks tuo pačiu pavadinimu savo materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, sukauptą patirtį bei intelektinį potencialą panaudodama kitoms perspektyvioms, vietinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei naudingoms veikloms. TAD BUVOME, ESAME IR BŪSIME!

2016

Įkurti Bendruomeniniai šeimos namai pietiniame rajone

20XX

20XX

2004

Įsikuriama naujose, moderniose patalpose (Tilžės g. 22).

2003

Kolegijos įkūrimas. Vyriausybė patvirtino Šiaurės Lietuvos kolegijos statusą.

2001

Įkurta Šiaurės Lietuvos aukštesnioji verslo mokykla.

Padėti socialiai pažeidžiamiems - paprasta

Skirdami 1,2% pajamų mokesčio, Jūs tiesiogiai prisdedate prie socialiai pažeistų žmonių gerovės.