Įgyvendinti projektai

Įgyvendinti projektai 2001 -2022 m.

PROJEKTO NUMERIS

PROJEKTO PAVADINIMAS

TRUKMĖ

APRAŠYMAS

 

„NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ institucinių gebėjimų bei resursų plėtojimas“

2021

Išplėtoti NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ instituciniai gebėjimai bei resursai, padidinant organizacijos veiklos kryptingumą ir patobulinant komunikaciją bei viešinimą.

SŽ-1377

„Kalėdinė šviesų fiesta Šiaulių miesto pietinia bendruomenėje“

2021– 2022

Kalėdiniu laikotarpiu įkurtas Kalėdinių šviesų mini parkas Aikštėje prie Šiaurės Lietuvos kolegijos, prisidedant prie lauko viešųjų erdvių puošimo, švenčių kultūros bei tradicijų plėtotės, geresnių vietinės bendruomenės poreikių tenkinimo.

SŽ-132

„Puoškime miestą kartu – Šiaulių miesto jaunimo foto meno kūrybinė raiška“

2021

Patobulintas Šiaulių miesto jaunimo istorijos žinios apie miestą, meninės kūrybinės raiškos kompetencijos, jos pritaikytos praktiškai ir bendradarbiaujant su Šiaulių miesto senjorais įgyvendintos dvi visuomenei atviros jaunimo fondo darbų parodos.

SŽ-958

„Bendruomeninių veiklų plėtra Šiaulių mieste: aktyvios ir save auginančios bendruomenės link“

2020

Bendruomeninės veiklos stiprinimas.

SŽ-959

„Kalėdų eglės įžiebimo šventė Šiaulių miesto pietinėje dalyje: bendruomeninių tradicijų kūrybiška plėtotė“

2020

Kalėdiniu laikotarpiu įkurtas Kalėdinių šviesų mini parkas Aikštėje prie Šiaurės Lietuvos kolegijos.

SŽ-755

„Jaunimo sėkmės laboratorija: motyvaciniai patyriminiai mokymai Šiaulių miesto jaunimui“

2020

Vykdyti nuotoliniai mokymai verslumo ir komunikacijos tematikomis.

2019-1-LV01-KA204-060435

„Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“

2019 – 2021

Verslumo gebėjimų šeimoje tobulinimas.

SŽ-1207

„Atsakingesnio požiūrio į sveikatą formavimas Šiaulių miesto bendruomenėje: sveikesnio savęs link“

2019

Gerintos sąlygos miesto bendruomenei sveikatinti.

SŽ-937

„Bendruomeninės veiklos plėtojimas Šiaulių miesto pietinėje teritorijoje“

2019

Bendruomeninės veiklos stiprinimas.

SŽ-812

„Nedygliuota paauglystė: bendravimo sienas griaunantys užsiėmimai šeimai“

2019

Šeimos tarpusavio ryšio stiprinimas bei lengvesnis paauglystės laikotarpio išgyvenimas.

10.1.2 ESFA -K-917-02-0017

„Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“

2018 – 2020

Atliktas tyrimas „Jaunimo nuostatos ir požiūris į korupciją bei antikorupcinis potencialas“. Vykdyta neformaliojo švietimo programa „Korupcija jauno žmogaus gyvenime: raiška ir prevencija“. Įgyvendintos 3 iniciatyvos: kūrybinės dirbtuvės – fotosesija „Aš nepakantus korupcijai, o TU?“, Orientacinės varžybos ir forumas „Kovok su korupcija būdamas jaunas“.

LLI-184

„Pardavimų laboratorijos darbo kompetencijų ugdymui“

2017 – 2019

20 atnaujintų studijų dalykų integruojant probleminio mokymosi (PBL) metodą. Sukurta ir įgyvendinta suaugusiųjų mokymo programa, apmokyta 40 dalyvių. Sukurta pardavimų laboratorija (SalesLabs).

SŽ-1126

„Jungtinės NVO ir bendruomenių iniciatyvos klestinčios visuomenės link“

2018

Bendruomeninės veiklos stiprinimas.

SŽ-492

„Šiaulių miesto NVO projektinės veiklos kompetencijų tobulinimas“

2018

Projektinės veiklos kompetencijų tobulinimas.

2016-1-RO01-KA202-024578

„3D spausdinimo mokymai skatinant ES inovacijas ir kūrybiškumą“

2016– 2018

Sukurta 3D spausdinimo mokymo programa ir kursų programa, metodinė medžiaga ir e-mokymosi platforma (6 kalbomis: anglų, ispanų, italų, lenkų, rumunų ir lietuvių).

SŽ-1217

„Šiaulių miesto pietinio rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas“

2017

NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimas.

SAAP57

„Demotyvacija smurtui“

2017

Smurto artimoje aplinkoje prevencija.

 

„Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“ -bendradarbiaujant su Šiauliu m. savivaldybės viešąja biblioteka

2016

Parengta interaktyvi metodinė fotografijos medžiaga skirta klausos negalią turintiems asmenims.

SŽ – 947

„Judėk ir tobulėk“

2016

Organizuotas ir įgyvendintas sveiką gyvenseną skatinantis renginys miesto bendruomenei.

 

„Medijų ir informacinio raštingumo mokymai Šiaulių miesto bendruomenėms“ – bendradarbiaujant su Šiaulių m. savivaldybės viešąja biblioteka

2016

Parengta metodinė priemonė apie saugų ir atsakingą elgesį internete. Organizuoti informacinio raštingumo mokymai jaunimui ir suaugusiems.

 

„Pažįstami / nepažįstami socialiniai tinklai“ – bendradarbiaujant  su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka

2016

Parengta metodinė priemonė apie saugų ir atsakingą elgesį internete. Organizuoti informacinio raštingumo mokymai jaunimui ir suaugusiems.

SŽ – 481

„Pradėk vasarą aktyviai“

2016

Organizuotas ir įgyvendintas sporto renginys miesto bendruomenei.

SŽ – 423

„Išmanus judumas“

2016

Organizuotos ir įgyvendintos dirbtuvės saugaus eismo tema miesto bendruomenei.

UD – 2015- LT – 1379

„Parama dėstytojo iš užsienio vizitui kompensuoti“

2015 – 2016

Finansuotas dėstytojo iš D. Britanijos vizitas.

S-679

„Tarptautinės praktikos studijų praktikos kokybės analizė ir jos organizavimo tobulinimas“

2015– 2016

Atliktas Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų tarptautinio  judumo tyrimas.

S – 405

„Šiauliai – draugiškas miestas“

2015

Organizuotos viešos tapymo dirbtuvės su Šiaulių S. Daukanto gimnazijos moksleiviais.

S – 449

„Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimas Šiaurės Lietuvos kolegijoje“

2015
 

Organizuotas ir įgyvendintas sveikos gyvensenos seminaras ir žygis pėsčiomis.

S-651

„Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės komandinio darbo stiprinimas“

2015– 2016

Organizuoti ir įgyvendinti komandinio darbo mokymai Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės nariams.

141292

„Interaktyvių testų Moodle aplinkoje kūrimo ir video paskaitų rengimo mokymai profesinio orientavimo specialistams“

2014

Sukurta metodinė medžiaga apie nuotolinių kursų rengimą Moodle aplinkoje. Organizuoti ir įgyvendinti kursai profesinio orientavimo specialistams.

 

„Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės kompetencijų stiprinimas, gilinant darbo komandoje įgūdžius“

2014

Organizuoti ir įgyvendinti mokymai studentų atstovybės nariams ir gimnazijų moksleiviams apie komandinio darbo ypatumus.

NPHE-2014/10379

„Baltic Sea Region Studies Network“

2014 – 2015

Organizuotos ir įgyvendintos dirbtuvės ir seminarai studentams apie Baltijos šalių ekonominį, politinį ir socialinį vystymąsi.

 

„Dreamy Future in my Hands“

2014

 

UD-2014-LT-0014

„Parama dėstytojo iš užsienio vizitui kompensuoti“

2014-2015

Finansuotas dėstytojo iš D. Britanijos vizitas.

LLP-ERA-MOK-2013-1015

„Erasmus Lietuvos mokykloms III“

2013-2014

Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas, socialinės partnerystės stiprinimas.

SŽ-956

„Atsakingas jaunimas“

2013 – 2014

Surengtos trys viešos socialinės akcijos Šiaulių miesto erdvėse.

NPHE-2013/10081

„DAMA Network“

2013 – 2015

Organizuoti ir įgyvendinti kūrybiškumo seminarai, mokymai, dirbtuvės studentams ir dėstytojams.

MTP-2013-06-14-00097

„Virtualios medijų dirbtuvės“

2013 – 2014

IT populiarinimo projektas. Parengti 5 virtualūs mokyklų modeliai (3D).

527607-LLP-1-12012-1-IE-LEONARDO-LMP

„Under My Wings: Supporting Graduate Entrepreneurship“

2012 – 2014

Parengta absolventų verslumą skatinanti metodinė mokymų programa.

LLP-ERA-MOK-2012-LT-0845

„Erasmus Lietuvos mokykloms II“

2012 – 2013

Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas.

LLP-ERA-MOK-2011-LT-0903

„Erasmus Lietuvos mokykloms I“

2011 – 2012

Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas.

LLP-GRU-MP-2011-LT-00162

„Valorizing Your Potential – Making Adult Learning Visible“

2011 – 2013

Sukurta neformaliu būdu įgytų kompetencijų metodologija.

LLP-LdV-PRT-2010-LT-0131

„European Glossary for Vocational Educational and Training“

2011– 2013

Sukurtos inovatyvios dalykinės užsienio kalbos mokymosi priemonės.

502127-LLP-1-12009-1-IE LLP-GRU-MP-2009-LT-00097

„Women Technology Entrepreneurs“

2010 – 2012

Sukurtas nuotolinio mokymosi kursas moterų verslumui skatinti.

AD-2010_1a-21632

„New Approaches to Immigrant Language Learning“

2010 – 2012

Sukurta metodologija imigrantų  užsienio kalbos mokymui.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-088

„Sisteminis dėstytojų kompetencijų tobulinimas, siekiant studijų edukacinio inovatyvumo“

2010– 2012

Sukurtas dėstytojų kompetencijų tobulinimo modelis.

5-561

„Aš būsiu IT inžinierius“

2010 – 2011

Surengtos penkios parodos mokyklose apie naujųjų technologijų taikymą ir IT specialybių populiarinimą.

VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-005

„Šiaurės Lietuvos kolegijos praktinio mokymo centras su inovatyvia infrastruktūra“

2010 – 2012

Įkurtas modernus Šiaurės Lietuvos kolegijos praktinio mokymo centras.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-005

„Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis WIL metodika (UNIWIL)“

2010 – 2012

Parengtas studentų praktikų organizavimo apdirbamosios gamybos sektoriuje modelis ir metodinės rekomendacijos, sukurta studentų praktikų informacinė sistema.

VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001

„Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas“

2010 – 2013

Specialistų kvalifikacijos tobulinimas.

LLP-GRU-MP-2009-LT-00097

„Finding Innovative ways of Defining and Measuring Quality in Adult Provision for Socially/Economically Disadvantaged adult Learners“

2009 – 2011

Sukurta metodinių įrankių sistema, padedanti įvertinti suaugusių švietimo kokybę.

LLP-GRU-MP-2008-LT-00076

„European Intercultural Self-Efficasy“

2008 – 2010

Sukurta informacinė sistema apie suaugusių švietimo vykdymą skirtingose šalyse.

BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0159

„Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų modernizavimas įdiegiant vieningą karjeros projektavimo kompetencijų ugdymo modelį kolegijose ir universitetuose“

2008 – 2009

Organizuoti mokymai skirti studentų karjeros projektavimui (valdymui) reikalingas kompetencijas savęs pažinimo.

LT/06EX/1/1091

„The Creation of the Methodic of Preparation and Evaluation of the Final Project of IT Engineers“

2007 – 2009

Sukurta kompiuterių inžinieriaus baigiamojo darbo / projekto rengimo ir vertinimo metodika.

 

Padėti socialiai pažeidžiamiems - paprasta

Skirdami 1,2% pajamų mokesčio, Jūs tiesiogiai prisdedate prie socialiai pažeistų žmonių gerovės.