Privatumo politika

Informacija ruošiama

SVARBI INFORMACIJA

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE SVETAINĖS IR SOCIALINIŲ TINKLŲ PROFILIŲ LANKYTOJUS

Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 22 d.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija rūpinasi Jūsų informacijos apsauga ir laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 15 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta šio pranešimo 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Mūsų įstaigos kodas yra: 111966571

Mūsų adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės www. slk.lt (toliau – „Svetainė”), ją palaikome, tobuliname ir užtikriname jos saugą. Taip pat, administruojame socialinių tinklų paskyras Facebook, (toliau – Socialinio tinklo paskyra). Jūs, naršydami mūsų Svetainę ar Socialinių tinklų paskyras, sudarote su mumis sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

 • valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę, Socialinių tinklų paskyras ir jų vartotojų patirtį;
 • atsakyti į Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų paklausimus, pasiūlymus, teikti techninę pagalbą;
 • laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų ar tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių;
 • suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus;
 • pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir funkcionalumą;
 • apsaugoti Mūsų teises ir turtą, susijusius su Svetaine.
 1. Kokią informaciją jūs renkate, naudojate ir saugote apie mane?

Kai naršote Svetainėje ar mūsų administruojamoje Socialinio tinklo paskyroje, Mes galime naudoti technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę ir pan.), kurios automatiškai surenka:

 • Naudojimo duomenis: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai surinkti tam tikrus duomenis apie jūsų prieigą prie Svetainės ir jos naudojimą (pvz., įėjimo ir išėjimo nuorodų URL, turinys ir puslapiai, prie kurių Jūs prisijungiate Svetainėje, prieigos datos ir laikai ir pan.);
 • Informaciją apie įrenginį: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ir interneto ryšį (pvz., IP adresus, naudojamo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tipą, operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikatorių, naršyklės tipą, kalbą ir pan.).

Kai savo iniciatyva pasinaudojate Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus, arba parašote žinutę Svetainėje ar Socialinio tinklo paskyroje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais, renkami šie Jūsų duomenys:

 • identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);
 • kontaktiniai duomenys (e-pašto adresas ir pan.);
 • atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingi papildomi duomenys, jei siūlysite sudaryti sutartį (pvz.: siūlant sudaryti darbo sutartį – CV duomenis ir pan.);
 • bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote reikšmingais teikiamo paklausimo ar pasiūlymo kontekste.
 1. Ar renkatės jautrią asmeninę informaciją?

Mes nerenkame jautrios informacijos apie Jus.

 1. Ar naudojate slapukus?

Kai prisijungiate prie Svetainės ar Socialinio tinklo profilio, galime išsiųsti vieną ar kelis slapukus – mažus tekstinius failus, kuriuose yra raidžių ir skaitmenų simbolių eilutė. Galime naudoti ir sesijos slapukus, ir nuolatinius slapukus. Uždarius naršyklę, sesijos slapukas dingsta. Nuolatinis slapukas lieka uždarius žiniatinklio naršyklę ir gali būti naudojamas Jūsų žiniatinklio naršyklėje tolesniuose apsilankymuose Svetainėje. Nuolatiniai slapukai gali būti pašalinti per Jūsų naudojamos žiniatinklio naršyklės nustatymus. Peržiūrėkite savo žiniatinklio naršyklės vartotojo gidą, kad sužinotumėte tinkamą būdą keisti slapukų nustatymus.

 1. Kokią informaciją turėčiau pateikti jums ir kodėl?

Kaip Svetainės ar Socialinių tinklų paskyrų lankytojui, Jums nereikia Mums pateikti jokios informacijos. Visa techninė informacija automatiškai surenkama naudojant standartines žiniatinklio naršymo technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.).

Jei pageidausite pasinaudoti Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus ar pasiūlyti Mums sudaryti sutartis su Jumis, arba Svetainėje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais, Jūs turėtumėte nurodyti savo:

 • identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, įmonė ir pan.)
 • kontaktinius duomenis (e-pašto adresas ir pan.)
 • atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingus papildomus duomenis, jei siūlysite sudaryti sutartį.

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti papildomus duomenis, kuriuos laikote reikšmingais paklausimui. Nepateikus tam tikros informacijos, kuri mums yra reikalinga tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą, mes galime Jūsų paprašyti šią informaciją pateikti.

 1. Kokia informacija apie mane renkate iš kitų šaltinių ir iš kur?

Mes nerenkame jokių Svetainių ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenų iš kitų šaltinių.

 1. Kodėl jums teisiškai leidžiama rinkti mano informaciją?

Mes teisėtai renkame informaciją apie jus, nes:

 • Mums reikia jūsų informacijos, kad galėtumėte teikti prieigą prie Svetainės, t. y. Įvykdyti mūsų susitarimą ir leisti naršyti Mūsų Svetainėje pagal Jūsų pageidavimą, o taip pat, kad galėtumėme atsakyti į Jūsų iniciatyva pateikiamus paklausimus, pasiūlymus (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 • Mums reikia jūsų informacijos, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų, išspręstume visus ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar kitomis šalimis, ir užtikrintume savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų arba tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 • Mums reikalinga jūsų informacija, siekiant patobulinti mūsų Svetainę ir jos naudotojų patirtį, o taip pat, apsaugoti Svetainę nuo neteisėtos prieigos (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 1. Ar naudosite Mano asmens duomenis automatiniam sprendimų priėmimui arba Mano profiliavimui?

Ne.

 1. Su kuo dalinsitės Mano asmens duomenimis?

Galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis:

 • Mūsų paslaugų tiekėjams ar rangovams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų prieigos teikimui, palaikymui, kūrimui ir saugumo užtikrinimui.
 • Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.
 1. Ar Mano asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Ne.

 1. Kaip ilgai saugosite informaciją apie Mane?

Jūsų pateiktų paklausimų, pasiūlymų informaciją saugome Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais dokumentų saugojimo terminais.

 1. Kokios mano teisės?

Jūs turite šias teises asmens duomenų apsaugos srityje:

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl mūsų teisėto intereso, kai atitinkami duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl šios priežasties, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves ar teisėtus interesus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
  • kai duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl mūsų teisėto intereso, Jūs prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą:
  • kai prašoma ištaisyti klaidingus duomenis – laikotarpiui, kol nustatytos klaidos nebus ištaisytos;

 

pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto mūsų intereso, kol nebus išnagrinėtas   Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl tolimesnio jų tvarkymo;

 • kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate jų ištrynimo.
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą Mūsų įstaigoje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos

Jei norite pasinaudoti žemiau nurodytomis Jūsų teisėmis, prašome kreiptis į Mūsų darbuotoją, atsakingą  už duomenų apsaugą, kaip tai nurodyta 15 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų darbuotojas, atsakingas už duomenų apsaugą, gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu kreiptis el. paštu info@slk.lt arba telefonu +370 687 46855.

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE MŪSŲ ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ, MOKYMŲ, DISKUSIJŲ DALYVIUS

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija
Mūsų įstaigos kodas yra: 111966571
Mūsų adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs siekiate dalyvauti mūsų organizuojamame renginyje (mokymuose, seminaruose, diskusijose ar pan.) arba dalyvavote tokiame renginyje, t.y. siekiate su Mumis sudaryti atlygintiną arba neatlygintiną mokymo ar švietimo paslaugų sutartį arba esate sudarę su mumis tokią sutartį (tiek žodinę, tiek ir rašytinę). Taip pat Mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis. Taip pat renkame Jūsų kontaktinius duomenis, siekiant ateityje siųsti panašių renginių pasiūlymus. Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami dalyvauti mūsų organizuojamame renginyje Jūs privalote pateikti šią informaciją:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo data ir pan.);
 • Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas, atstovaujamos organizacijos pavadinimas, pareigos ir pan.);

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties.

Kai mūsų organizuojami renginiai yra finansuojami rėmėjų (Europos Sąjungos fondų ar privačių asmenų), rėmėjai gali rinkti įvairius Jūsų duomenis. Mes nepriimame sprendimo dėl tokių duomenų apimties ir tikslingumo, taip pat nekontroliuojame surinktos informacijos tolesnio naudojimo, tik įgyvendiname administracinę informacijos surinkimo funkciją, t.y. esame duomenų tvarkytojai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento prasme. Tokiais atvejais duomenų anketose nurodomi mūsų rėmėjo – duomenų valdytojo – kontaktai, kuriais Jūs galite gauti informaciją apie savo pateiktų duomenų valdymo teisinį pagrindą, tikslus bei kitą Jums aktualią informaciją.

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame jokios informacijos apie Jus iš kitų šaltinių.

Kai kuriuose mūsų organizuojamuose renginiuose gali būti filmuojama ar fotografuojama (bendru planu) siekiant reklamuoti ir viešinti mūsų veiklą. Jei pageidaujate, kad Jūsų veidas nuotraukose ar vaizdo įrašuose būtų retušuojamas, galite tiesiog pasakyti tai renginyje dalyvaujančiam organizatoriui arba vėliau pateikti atitinkamą prašymą mums.  

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

 • sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);
 • teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.);
 • teisėtam interesui reklamuoti ir viešinti savo veiklai, domėtis Jūsų nuomone apie mūsų renginių kokybę, taip pat siūlyti Jums dalyvauti kituose mūsų renginiuose (GDPR 6 str. 1 d. f p.).
 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Mes nerenkame jautrios informacijos apie Jus.

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valstybės institucijoms, kai tai numatyta teisės aktuose ir teisės aktuose numatyta apimtimi;
 • administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, reklamos ir pan.);
 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);
 • klientams, tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga sutarčiai įvykdyti;
 • mūsų įstaigą audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;
 • mūsų įstaigos savininkams.
 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

 1. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų darbuotoją, atsakingą už duomenų apsaugą, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prieštaravimą renginių nuotraukų, kuriose matomas Jūsų veidas, viešinimui (tokiu atveju Jūsų veidas būtų retušuotas);
 • Pateikti prašymą ištrinti (retušuoti) Jūsų veidą iš renginių nuotraukų;
 • Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų darbuotojas, atsakingas už duomenų apsaugą, gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@slk.lt arba telefonu +37068746855.

 

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE Į SAUGOS KAMERŲ STEBĖJIMO LAUKĄ PATENKANČIUS ASMENIS  

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Mūsų įstaigos kodas yra: 111966571

Mūsų adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai

 

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes turime teisėtą interesą rūpintis mūsų turto saugumu, ir to siekdami esame įrengę saugos vaizdo kameras šiuose vietose: Tilžės g. 22, Šiauliai viešo naudojimo bendrosiose erdvės (I a. Foje ir laukiamajame, II a. administracijos koridoriuje, IV a. laukiamajame) ir lauke pastato perimetro teritorijoje.

Mes nerenkame duomenų apie Jus tikslingai, tik tais atvejais, kai Jūs dėl bet kokių priežasčių mūsų  teritorijoje pakliūvate į aukščiau nurodytus saugos kamerų matymo laukus.

Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. 

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Jūs neprivalote Mums pateikti jokios informacijos, tačiau Jums užėjus į stebimas patalpas ar teritoriją Jūsų vaizdo įrašas bus užfiksuotas automatiškai.                                                                                                             

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame jokios informacijos apie Jus iš kitų šaltinių.

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes turime teisėtą interesą saugoti mums priklausantį turtą (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Mes nerenkame jokios jautrios informacijos apie Jus.

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama valdžios institucijoms ir įstaigoms (policijai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose. 

 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama. 

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes Jūsų informaciją (vaizdo įrašus) saugome 30 kalendorinių dienų. 

 1. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys. 

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kai toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus:
 • kai toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • be teisėto pagrindo tvarkomus Jūsų duomenis.
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą:
 • pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kol nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl tolimesnio jų tvarkymo;
 • kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate jų ištrynimo.
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes galime Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@slk.lt arba telefonu +37068746855.

Padėti socialiai pažeidžiamiems - paprasta

Skirdami 1,2% pajamų mokesčio, Jūs tiesiogiai prisdedate prie socialiai pažeistų žmonių gerovės.