Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos

Šiaurės Lietuvos kolegija

„Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas 55+ šiauliečiams: efektyvesnis ir saugesnis gyvenimas“

Numatoma Programos nauda:

  1. Išplėtotos Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių (atliepiant nustatytą Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslą);
  2. Realizuoti 1 iš 4 Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2023 m. prioritetas: Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas bei kibernetinio saugumo kultūros plėtojimas;
  3. Padidinta vyresnio amžiaus (55+) Šiaulių miesto gyventojams siūlomų bei teikiamų kokybiškų švietimo paslaugų, atitinkančių medijų naudojimo, šiuolaikinės informacinės ir skaitmeninės visuomenės poreikius, pasiūla, sukurtos papildomos mokymosi visą gyvenimą, profesinės realizacijos, geresnės integracijos į darbo rinką ir/ar profesinės realizacijos galimybės;
  4. Patobulinti vyresnio amžiaus (55+) Šiaulių miesto gyventojų medijų, informacinio raštingumo gebėjimai ir kibernetinio saugumo įgūdžiai, kompleksiškai pagerinta 12 Programos dalyvių gyvenimo kokybė informacinėje ir skaitmeninėje visuomenėje, sudarytos jų tęstinio tobulėjimo prielaidos;
  5. Prisidėta prie kibernetinio saugumo kultūros plėtotės, padidintas Šiaulių miesto gyventojų informacinis atsparumas ir pagerinti jų kritinio mąstymo bei atsakingo informacijos naudojimo įgūdžiai.
Šiaurės Lietuvos kolegija

„Ekologiška elgsena: aplinką tausojančių įpročių formavimas Šiaulių mieste“

Numatoma Programos nauda:

  1. Išplėtotos Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių (atliepiant nustatytą Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslą);
  2. Realizuoti 1 iš 4 Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2023 m. prioritetas: Asmenų ekologinio sąmoningumo ugdymas;
  3. Padidinta Šiaulių miesto jaunimui siūlomų bei teikiamų kokybiškų švietimo paslaugų, atitinkančių besikeičiančios visuomenės poreikius ir atliepiant orientaciją į ekologinių problemų sprendimą ir tausų vartojimą, pasiūla bei sukurtos papildomos mokymosi visą gyvenimą, galimybės;
  4. Patobulintas Šiaulių miesto jaunimo ekologinis raštingumas ir sąmoningumas, inicijuoti veiksmai, skatinantys aplinką tausojančių įpročių formavimą, sudarytos jų tęstinio tobulėjimo prielaidos;
  5. Prisidėta prie aplinką tausojančios kultūros plėtotės, teisingų vertybių formavimo, tausojančio santykio ir atsakingos elgsenos dėl aplinkos (jos eksploatavimo) propagavimo.

Padėti socialiai pažeidžiamiems - paprasta

Skirdami 1,2% pajamų mokesčio, Jūs tiesiogiai prisdedate prie socialiai pažeistų žmonių gerovės.