Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos

Šiaurės Lietuvos kolegija

„Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas 55+ šiauliečiams: efektyvesnis ir saugesnis gyvenimas“

Numatoma Programos nauda:

  1. Išplėtotos Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių (atliepiant nustatytą Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslą);
  2. Realizuoti 1 iš 4 Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2023 m. prioritetas: Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas bei kibernetinio saugumo kultūros plėtojimas;
  3. Padidinta vyresnio amžiaus (55+) Šiaulių miesto gyventojams siūlomų bei teikiamų kokybiškų švietimo paslaugų, atitinkančių medijų naudojimo, šiuolaikinės informacinės ir skaitmeninės visuomenės poreikius, pasiūla, sukurtos papildomos mokymosi visą gyvenimą, profesinės realizacijos, geresnės integracijos į darbo rinką ir/ar profesinės realizacijos galimybės;
  4. Patobulinti vyresnio amžiaus (55+) Šiaulių miesto gyventojų medijų, informacinio raštingumo gebėjimai ir kibernetinio saugumo įgūdžiai, kompleksiškai pagerinta 12 Programos dalyvių gyvenimo kokybė informacinėje ir skaitmeninėje visuomenėje, sudarytos jų tęstinio tobulėjimo prielaidos;
  5. Prisidėta prie kibernetinio saugumo kultūros plėtotės, padidintas Šiaulių miesto gyventojų informacinis atsparumas ir pagerinti jų kritinio mąstymo bei atsakingo informacijos naudojimo įgūdžiai.
Šiaurės Lietuvos kolegija

„Ekologiška elgsena: aplinką tausojančių įpročių formavimas Šiaulių mieste“

Numatoma Programos nauda:

  1. Išplėtotos Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių (atliepiant nustatytą Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslą);
  2. Realizuoti 1 iš 4 Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2023 m. prioritetas: Asmenų ekologinio sąmoningumo ugdymas;
  3. Padidinta Šiaulių miesto jaunimui siūlomų bei teikiamų kokybiškų švietimo paslaugų, atitinkančių besikeičiančios visuomenės poreikius ir atliepiant orientaciją į ekologinių problemų sprendimą ir tausų vartojimą, pasiūla bei sukurtos papildomos mokymosi visą gyvenimą, galimybės;
  4. Patobulintas Šiaulių miesto jaunimo ekologinis raštingumas ir sąmoningumas, inicijuoti veiksmai, skatinantys aplinką tausojančių įpročių formavimą, sudarytos jų tęstinio tobulėjimo prielaidos;
  5. Prisidėta prie aplinką tausojančios kultūros plėtotės, teisingų vertybių formavimo, tausojančio santykio ir atsakingos elgsenos dėl aplinkos (jos eksploatavimo) propagavimo.

Įgyvendintas praktinių užsiėmimų ciklas „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas 55+ šiauliečiams: efektyvesnis ir saugesnis gyvenimas“

2023 m. gegužės – liepos mėn. pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas 55+ šiauliečiams: efektyvesnis ir saugesnis gyvenimas“ sėkmingai įgyvendintas praktinių užsiėmimų ciklas (iš viso 60 val.), kuriuose dalyvavo 12 vyresnio amžiaus (55+) Šiaulių miesto gyventojai. Mokymus vedė dr. Rita Misiulienė.

Mokymų rezultatai ir jų poveikis dalyviams – patobulinti medijų, informacinio raštingumo gebėjimai bei kibernetinio saugumo įgūdžiai, kompleksiškai pagerinta gyvenimo kokybė informacinėje ir skaitmeninėje visuomenėje, sudarytos jų tęstinio tobulėjimo prielaidos. Prisidėta prie kibernetinio saugumo kultūros plėtotės, padidintas Šiaulių miesto gyventojų informacinis atsparumas ir pagerinti jų kritinio mąstymo bei atsakingo informacijos naudojimo įgūdžiai.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa yra finansuojama Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Padėti socialiai pažeidžiamiems - paprasta

Skirdami 1,2% pajamų mokesčio, Jūs tiesiogiai prisdedate prie socialiai pažeistų žmonių gerovės.