Apie mus

Mūsų misija

Efektyviai įtraukti Šiaurės lietuvos regiono gyventojus į socialines inovacijas, inicijuojant ir realizuojant veiklas, ugdančias pilietiškai aktyvią, socialiai atsakingą, gebančią kūrybiškai ir kritiškai mąstyti visuomenę.

Mūsų vizija

Lyderiaujanti nevyriausybinė organizacija Šiaurės Lietuvos regione, rezultatyviai veikianti socialinėje ir švietimo srityse, teikianti kokybiškas viešąsias paslaugas bei savo veikloje taikanti socialines inovacijas.

Ką mes veikiame?

Teikiame socialines, psichosocialines, sociokultūrines, neformaliojo ugdymo, socialinės integracijos, konferencijų centro  paslaugas.

Paslaugas teikiame įvairioms visuomenės bei socialinėms grupėms: vaikams, jaunimui, senjorams, šeimoms ir jų nariams, darbo netekusiems asmenims, socialiai pažeidžiamiems ar socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kitiems bendruomenės ir visuomenės nariams, siekiantiems ugdytis bei tobulėti.
Aktyviai dalyvaujame viešosios politikos formavime, rengiame bei atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms teikiame pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų priėmimo. Plėtojame savanorišką veiklą.
Vykdome neformalųjį ugdymą šeimos gerovės, socialinės integracijos, pilietinio švietimo, antikorupcinio ugdymo, informacinio raštingumo, asmeninių finansų valdymo, lygių galimybių (lyčių, kt.), tvaraus gyvenimo būdo, verslumo, komunikacijos, lyderystės ir kt. tematikomis.
Nuo 2017 metų organizacijoje veikia Bendruomeniniai šeimos namai pietiniame rajone (BŠN), kuriuose Šiaulių miesto gyventojams nemokamai teikiamos įvairios socialinio pobūdžio bei socialinės prevencinės paslaugos: individualios psichologo konsultacijos, pozityvios tėvystės grupiniai mokymai ir kt.

Veiklos ataskaitos:

Paremkite dailės terapijos studiją „Šviesus vaikystės sodas“

Skirdami 1,2% pajamų mokesčio, Jūs tiesiogiai prisidėsite prie dailės terapijos studijos įkūrimo, kurioje vaikai galės gydytis po traumuojančių patirčių.