Apie mus

Mūsų misija

Teikti kokybiškas paslaugas, padedančias bendruomenės nariams spręsti socialines, emocines ir ekonomines problemas, vykdyti advokaciją ir inicijuoti visuomenės pažangos bei jos sklaidos procesus, efektyviai prisidedant prie įgalintos, įtraukios ir inovatyvios visuomenės kūrimo.

Mūsų vizija

Šiaurės Lietuvos regione lyderiaujanti, tarptautinę tinklaveiką išplėtojusi nevyriausybinė organizacija, teikianti inovatyvias, kompleksines, aukštos socialinės vertės, pripažintus paslaugų kokybės standartus atitinkančias paslaugas, prisidedančias prie visuomenės socialinio kapitalo didinimo, bei vykdanti efektyvią advokaciją.

Mūsų vertybės

  • Dėmesys klientui ir jo poreikiams
  • Profesionalumas ir atsakingumas
  • Komandinis darbas ir tarpusavio pasitikėjimas 
  • Orientacija į kokybę ir veiklos nuolatinis gerinimas 
  • Kūrybiškumas ir naujų veiklos galimybių paieška
  • Orientacija į tvarumą ir ilgalaikį poveikį 
  • Žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimas

Ką mes veikiame?

Teikiame socialines, psichosocialines, sociokultūrines, neformaliojo ugdymo, socialinės integracijos, konferencijų centro  paslaugas.

Paslaugas teikiame įvairioms visuomenės bei socialinėms grupėms: vaikams, jaunimui, senjorams, šeimoms ir jų nariams, darbo netekusiems asmenims, socialiai pažeidžiamiems ar socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kitiems bendruomenės ir visuomenės nariams, siekiantiems ugdytis bei tobulėti.

Aktyviai dalyvaujame formuojant viešąją politiką, rengiame bei atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms teikiame pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų priėmimo. Plėtojame savanorišką veiklą.

Vykdome neformalųjį ugdymą šeimos gerovės, socialinės integracijos, pilietinio švietimo, antikorupcinio ugdymo, informacinio raštingumo, asmeninių finansų valdymo, lygių galimybių (lyčių, kt.), tvaraus gyvenimo būdo, verslumo, komunikacijos, lyderystės ir kt. tematikomis.
Nuo 2017 metų organizacijoje veikia Bendruomeniniai šeimos namai pietiniame rajone (BŠN), kuriuose Šiaulių miesto gyventojams nemokamai teikiamos įvairios socialinio pobūdžio bei socialinės prevencinės paslaugos: individualios psichologo konsultacijos, pozityvios tėvystės grupiniai mokymai ir kt.