Čia gyvena ateitis

Kompleksinės paslaugos KOPA

Bendruomeniniai šeimos namai pietiniame rajone
nokas kokybes standartas
Mūsų paslaugoms suteiktas NVO socialinių paslaugų kokybės standartas

Šiaurės Lietuvos kolegija nuo 2023 m. birželio mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

Projekto tikslas – kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti asmenį įveikti iškilusias problemas. 

Kompleksine pagalba gali pasinaudoti asmenys ir šeimos išgyvenantys krizę ar patiriantys traumuojančius išgyvenimus, apimančius socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, su­si­ju­sias su vai­kų auklėji­mu, šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mų de­ri­ni­mu, smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, sky­ry­bo­mis ar pačių galiomis neišsprendžiamomis problemomis. Teikiamos individualios ar grupinės psichologo konsultacijos suaugusiesiems ir vaikams nuo 7 m.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, tad Šiaulių miesto gyventojams kompleksinės paslaugos nekainuos.  

Teikiamos nemokamos paslaugos:

Teikiamos nemokamos individualios psichologinės konsultacijos suaugusiems, poroms, paaugliams, vaikams (nuo 7 m.), išgyvenantiems krizes:

  • Bendruomeniniuose šeimos namuose Pietiniame rajone (Tilžės g. 22, VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija);
  • Nuotoliniu būdu – internetu per kompiuterį ar išmanųjį telefoną („Skype“, „MSN“, „Viber“, „ZOOM“ programėlių pagalba).

Patiriantiems sunkumų vaikų auginimo, auklėjimo procese, išgyvenantiems tarpasmeninių santykių problemas, skyrybas, psichologines krizes, smurtą, netektis, nerimą dėl COVID-19 pandemijos ar tiesiog siekiantiems geriau suprasti ir pažinti save.

Nemokamą psichologinę pagalbą teikia psichologės: Kristina Jurienė, Donata Ulvydaitė.
Registracija individualiai psichologo konsultacijai vyksta internetu >>> arba tel. +370 679 43 636, el. p. bsn@slk.lt;

Teikiamos šeimoms, patiriančioms sunkumų vaikų auginimo, auklėjimo procese; susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais; išgyvenančioms psichologines krizes, traumuojančius emocinius išgyvenimus.

Nemokamą psichologinę pagalbą teikia psichologės: Kristina Jurienė, Donata Ulvydaitė.
Registracija individualiai psichologo konsultacijai vyksta internetu >>> arba tel.: +370 679 43 636, el. p.: bsn@slk.lt;

Teikiamos asmenims (poroms), išgyvenančioms tarpasmeninių santykių problemas, norintiems išsaugoti santuoką ir darnius santykius.

Nemokamą psichologinę pagalbą teikia psichologės: Kristina Jurienė, Donata Ulvydaitė.
Registracija individualiai psichologo konsultacijai vyksta internetu >>> arba tel.: +370 679 43 636, el. p.: bsn@slk.lt;

Teikiama nukentėjusiems nuo smurto (fizinis, seksualinis, psichologinis, ekonominis), krizes išgyvenantiems asmenims.

Nemokamą psichologinę pagalbą teikia psichologės: Kristina Jurienė, Donata Ulvydaitė.
Registracija individualiai psichologo konsultacijai vyksta internetu >>> arba tel.: +370 679 43 636, el. p.: bsn@slk.lt;

Teikiamos asmenims ir šeimos nariams, išgyvenančioms skyrybų krizę.

Nemokamą psichologinę pagalbą teikia psichologės: Kristina Jurienė, Donata Ulvydaitė.
Registracija individualiai psichologo konsultacijai vyksta internetu >>> arba tel.: +370 679 43 636, el. p.: bsn@slk.lt;

Teikiama vaikams turintiems bendravimo, elgesio, emocijų sunkumų; išgyvenantiems traumuojančius emocinius išgyvenimus

Nemokamą psichologinę pagalbą teikia psichologės: Kristina Jurienė, Donata Ulvydaitė.
Registracija individualiai psichologo konsultacijai vyksta internetu >>> arba tel.: +370 679 43 636, el. p.: bsn@slk.lt;

Paslaugos teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti tėvystės įgūdžius ar jų įgyti. Siekiama išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes, padėti jiems atskleisti savo gebėjimus, pastiprinti pageidaujamą elgseną bei tinkamai išspręsti kilusias konfliktines situacijas. Specialistų teigimu, atsakinga tėvystė išsprendžia daugelį su vaiko auklėjimu susijusių problemų: netinkamo elgesio, melo, vagysčių, nusikaltimų ir kt. Tėvystės įgūdžiai yra lavinami. Tėvams (įtėviams, globėjams), leis įsigilinti į konkrečią probleminę situaciją, išlaikyti optimalius tėvų santykius su vaikais.
Organizuojamų grupinių užsiėmimų metu atliekamos užduotys bei tikslingos diskusijos leis naujai pažvelgti į kilusias problemas, rasti geriausius jų sprendimo būdus. Bendravimas su kitais tėvais suteiks galimybę dalintis vertinga patirtimi, kartu ieškoti racionalių išeičių.

Registracija Pozityvios tėvystės mokymams skelbiama Bendruomeninių šeimos namų Facebook paskyroje  arba tel.: +370 679 43 636, el. p.: bsn@slk.lt;

Grupiniai užsiėmimai orientuoti į šeimos tarpusavio santykius bei jų gerinimą.

Registracija seminarams, mokymams ir savipagalbos grupėms skelbiama Bendruomeninių šeimos namų Facebook paskyroje arba tel.: +370 679 43 636, el. p.: bsn@slk.lt;

Vykdomi teminiai grupiniai užsiėmimai:

  • ugdantys šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, šeimos santykių gerinimą, šeimos vertybių stiprinimą, harmoningo bendravimo šeimoje ugdymą, konstruktyvų šeimos krizių įveikimą, tėvystės įgūdžių stiprinimą;
  • apie streso valdymą, skyrybų išgyvenimą, smurtą artimoje aplinkoje;
  • apie savęs suvokimą, pasitikėjimo savimi stiprinimą, asmeninį augimą.

Registracija seminarams, mokymams ir savipagalbos grupėms skelbiama Bendruomeninių šeimos namų Facebook paskyroje arba tel.: +370 679 43 636, el. p.: bsn@slk.lt;

Organizuojama parama ir pagalba orientuota į konkrečias tikslines grupes bei problemos pobūdį, pagrįsta asmeninės patirties dalijimuisi

Vykdomos savitarpio pagalbos grupės:

  • moterims, išgyvenančioms skyrybų krizę;
  • šeimoms, auginančioms paauglius vaikus ir susiduriančioms su jų elgesio bei emocijų raiškos problemomis;
  • asmenims, norintiems giliau pažinti save, sustiprinti pasitikėjimą savimi.

Registracija seminarams, mokymams ir savipagalbos grupėms skelbiama Bendruomeninių šeimos namų Facebook paskyroje arba tel.: +370 679 43 636, el. p.: bsn@slk.lt;

Paslaugos Šiaulių miesto gyventojams teikiamos NEMOKAMAI iš anksto užsiregistravus telefonu +370 679 43 636, el. paštu bsn@slk.lt; arba vietoje (Tilžės g. 22, II a., 211 kab.)  pas projekto veiklų koordinatorę Ievą Skabeikienę.

 

Svarbu žinoti kiekvienam projekto dalyviui:

1. Sutartu laiku atvykus į Bendruomeninius šeimos namus, būtina užpildyti projekto dalyvio apklausos anketą.
2. Dalyvavimas projekto veiklose – nemokamas.

Ieva Skabeikienė
Projekto veiklų koordinatorė
Mob. +370 679 43 636
El. p. bsn@slk.lt

Dainora Samčenkienė
Projekto vadovė
Mob. +370 679 43 636
El. p. dainora@slk.lt