Čia gyvena ateitis

Bendruomeniniai šeimos namai

Kompleksinės paslaugos KOPA

Šiaurės Lietuvos kolegija nuo 2023m. birželio mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

Projekto tikslas – Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti asmenį įveikti iškilusias problemas. 

Kompleksine pagalba gali pasinaudoti asmenys ir šeimos išgyvenantys krizę ar patiriantys traumuojančius išgyvenimus, apimančius socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, su­si­ju­sias su vai­kų auklėji­mu, šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mų de­ri­ni­mu, smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, sky­ry­bo­mis, ar pačių galiomis neišsprendžiamomis problemomis. Teikiamos individualios ar grupinės psichologo konsultacijos suaugusiems ir vaikams nuo 7 m.

Nemokamą psichologinę pagalbą teikia psichologės:  Donata Ulvydaitė, Kristina Jurienė.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, tad Šiaulių miesto gyventojams kompleksinės paslaugos nekainuos. 

Teikiamos nemokamos psichosocialinės paslaugos:

Konsultacijos Šiaulių miesto gyventojams teikiamos iš anksto užsiregistravus Šiaurės Lietuvos kolegijoje tel. 867943636 arba atvykus į vietą (Tilžės g. 22) 211 kab. pas projekto veiklų koordinatorę Ievą Skabeikienę.

Nuo karo bėgantiems ukrainiečiams siūlome šias nemokamas paslaugas:

Registracija individualiai psichologo konsultacijai vyksta telefonu: +370 679 43 636, el. paštu: bsn@slk.lt; arba atvykus į vietą (Tilžės g. 22) 211 kab., II a. pas projekto veiklų koordinatorę Ievą Skabeikienę.

Svarbu žinoti kiekvienam projekto dalyviui:

1. Sutartu laiku atvykus į Bendruomeninius šeimos namus, būtina užpildyti projekto dalyvio apklausos anketą.
2. Dalyvavimas projekto veiklose – nemokamas.