Neformalusis ugdymas

Organizacijoje teikiamos neformaliojo ugdymo paslaugos (įvairūs mokymai, seminarai, užsiėmimai, praktinės kūrybinės dirbtuvės, diskusijos, idėjų forumai, kt.), skirtos įvairioms bendruomenės, visuomenės bei socialinėms grupėms: jaunimui, senjorams, šeimoms ir jų nariams, bedarbiams, kitų socialiai pažeidžiamų grupių asmenims, NVO ir bendruomeninių organizacijų nariams, lyderiams, verslumo bei verslo steigimo iniciatyvų turintiems asmenims, kitiems siekiantiems tobulėti asmenims.

Neformaliojo ugdymo paslaugos organizacijoje plėtojamos šiomis pagrindinėmis tematinėmis ir kompetencijų tobulinimo kryptimis:

šeimos gerovės, socialinės integracijos į darbo rinką, pilietinio švietimo ir pilietinio aktyvinimo, antikorupcinio ugdymo, informacinio ir skaitmeninio raštingumo, asmeninių finansų valdymo, lygių galimybių (lyčių, kt.), ekologiškos elgsenos, žalio kurso,  verslumo, komunikacijos, meno bei kūrybinės raiškos ir sklaidos, lyderystės, bendruomeninės veiklos ir savanorystės plėtotės, NVO institucinių gebėjimų stiprinimo, smurto artimoje aplinkoje prevencijos, visuomenės sveikatinimo, projektų rengimo, socialinių paslaugų ir jų kokybės gerinimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimo, kt.

AUDRONĖ RIMKEVIČIENĖ
Neformaliojo ugdymo ir socialinės integracijos vadovė
Tel. +370 699 21801
El. p. rimkeviciene.audrone@slk.lt