Čia gyvena ateitis

Bendruomeniniai šeimos namai

Kompleksinės paslaugos šeimai

Šiaurės Lietuvos kolegija nuo 2017 m. kovo mėnesio įgyvendinome projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (projekto numeris 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008).

Projekto tikslas – Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti asmenį įveikti iškilusias problemas. 

Kompleksine pagalba galėjo pasinaudoti asmenys ir šeimos išgyvenantys krizę ar patiriantys traumuojančius išgyvenimus, apimančius socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, su­si­ju­sias su vai­kų auklėji­mu, šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mų de­ri­ni­mu, smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, sky­ry­bo­mis, ar pačių galiomis neišsprendžiamomis problemomis. Septynerius metus buvo teikiamos individualios ar grupinės psichologo konsultacijos suaugusiems ir vaikams nuo 7 m.

Nemokamą psichologinę pagalbą teikė psichologės:  Donata Ulvydaitė, Kristina Jurienė.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, tad Šiaulių miesto gyventojams kompleksinės paslaugos buvo teikiamos nemokamai.

Buvo suteikiamo šios psichosocialinės paslaugos:

Nuo karo bėgantiems ukrainiečiams siūlėme šias nemokamas paslaugas: