Teikiamos paslaugos | Šiaurės Lietuvos kolegija

Paslaugos teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti tėvystės įgūdžius ar jų įgyti. Siekiama išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes, padėti jiems atskleisti savo gebėjimus, pastiprinti pageidaujamą elgseną bei tinkamai išspręsti kilusias konfliktines situacijas. Specialistų teigimu, atsakinga tėvystė išsprendžia daugelį su vaiko auklėjimu susijusių problemų: netinkamo elgesio, melo, vagysčių, nusikaltimų ir kt. Tėvystės įgūdžiai yra lavinami. Individualios konsultacijos tėvams (įtėviams, globėjams), leis įsigilinti į konkrečią probleminę situaciją, išlaikyti optimalius tėvų santykius su vaikais. Organizuojamų grupinių užsiėmimų metu atliekamos užduotys bei tikslingos diskusijos leis naujai pažvelgti į kilusias problemas, rasti geriausius jų sprendimo būdus. Bendravimas su kitais tėvais suteiks galimybę dalintis vertinga patirtimi, kartu ieškoti racionalių išeičių.

Paslaugos teikiamos tiek individualiai, tiek šeimoms, susiduriančioms su sunkumais dėl tarpusavio santykių, konfliktinių skyrybų, išgyvenantiems (išgyvenusiems) ligas, netektis ar kitas traumuojančias patirtis. Organizuojamos grupinės konsultacijos smurtinio elgesio (fizinio ir psichologinio) asmenų šeimos nariams.

Organizuojamos veiklos, ugdančios šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius. Vykdomi teminiai grupiniai užsiėmimai, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, palaikoma ir plėtojama šeimų klubų veikla, organizuojamos šeimų stovyklos, populiarinama savanorystė, skatinamas dalyvavimas neformalios pagalbos teikime.

Paslaugos ypač aktualios, kai šeimoms, kurios patiria stiprių nesutarimų, susiduria su konfliktinėmis situacijomis. Mediacijos paslaugos, orientuotos į neteisminį civilinių ginčų taikinamąjį tarpininkavimą, padeda šeimoje pasiekti taikaus ginčo sprendimo.

Trumpalaikė vaikų priežiūros paslauga kaip pagalba tėvams (įtėviams, globėjams), kurie dalyvauja mūsų įstaigos organizuojamuose užsiėmimuose ir neturi kur palikti savo atžalų. Sudaromos galimybės apibrėžtai trukmei (iki 4 val.) užimtumo specialisto priežiūrai palikti mažamečius vaikus (nuo 3 iki 6 metų amžiaus), kuriems organizuojamos ugdomojo pobūdžio veiklos, užtikrinamas turiningas laiko praleidimas.