Pratęstos projekto „kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ veiklos

Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Europos Socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008 papildomą susitarimą dėl projekto veiklų pratęsimo iki 2021-12-31.Pagrindinis projekto veiklų įgyvendinimo termino pratęsimas – COVID 19 pandemija bei išaugęs kompleksinių paslaugų poreikis.Projekto tikslas – kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, kartu vykdant prevencinę veiklą ir įgalinant asmenį įveikti […]

Pratęstos projekto „kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ veiklos Read More »