Uncategorized

Pradėti įgyvendinti mokymai Šiaulių apskrities jaunimui antikorupcine ir įsitraukimo į viešosios politikos formavimą tematika

Pradėta įgyvendinti veikla Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read“ . Pirmieji mokymai …

Pradėti įgyvendinti mokymai Šiaulių apskrities jaunimui antikorupcine ir įsitraukimo į viešosios politikos formavimą tematika Skaityti daugiau »

Užimtumo tarnybos iniciatyva plėtojant socialinę partnerystę

Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių m. 1-ame  skyriuje  2023 m. kovo 7 d. įvyko susitikimas su socialiniais partneriais, tikslu –  socialinės partnerystės, tolimesnio bendradarbiavimo aptarimas  ir pasidalinimas gerąja patirtimi sprendžiant užimtumo problemas. Susitikime dalyvavo ir „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovė, kuri pristatė nevyriausybinėje organizacijoje teikiamas socialinės integracijos į darbo rinką paslaugas, pasidalijo socialinių ir …

Užimtumo tarnybos iniciatyva plėtojant socialinę partnerystę Skaityti daugiau »

Įvyko diskusija „Jaunimo antikorupcinis ugdymas ir dalyvavimas viešosios politikos formavime: siekiniai ir sprendiniai“

2023 m. vasario 22 d. (trečiadienį) nuo 13 val. iki 17 val. nevyriausybinėje organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įvyko viešoji Apskritojo stalo diskusija „Jaunimo antikorupcinis ugdymas ir dalyvavimas viešosios politikos formavime: siekiniai ir sprendiniai“. Joje dalyvavo ir į aktualias diskusijas įsitraukė Šiaulių apskrities jaunimas, jaunimo organizacijų lyderiai, antikorupcijos srityje dirbantys ugdymo, savivaldybių įstaigų specialistai, politikai, kiti …

Įvyko diskusija „Jaunimo antikorupcinis ugdymas ir dalyvavimas viešosios politikos formavime: siekiniai ir sprendiniai“ Skaityti daugiau »

Draugystės popietė Jums, mieli senjorai

2023 kovo 2 d. ketvirtadienį nuo 15 val. iki 17 val. Šiaurės Lietuvos kolegijoje (Tilžės g. 22, Šiauliai) vyks „Draugystės popietė Jums, mieli senjorai“ Programoje (pilna renginio programa.pdf) : Projekto „Sidabrinė linija“ pristatymas „Šiaurės Lietuvos kolegijos“ paslaugų pristatymas Gegužių progimnazijos šokių kolektyvai „Karuselė“, „Upynikė“ (vadovė Daiva Virakienė), Šiaulių „Dermės“ mokyklos kolektyvai „Sparnai“, „Trepsiukai“ (vadovė Arnolda …

Draugystės popietė Jums, mieli senjorai Skaityti daugiau »

Kvietimas į diskusiją „Jaunimo antikorupcinis ugdymas ir dalyvavimas viešosios politikos formavime: siekiniai ir sprendiniai“

2023 m. vasario 22 d. (trečiadienį) nuo 13 val. iki 17 val. NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ (Šiauliai, Tilžės g. 22, 405 aud.) vyks viešoji Apskritojo stalo diskusija „Jaunimo antikorupcinis ugdymas ir dalyvavimas viešosios politikos formavime: siekiniai ir sprendiniai“. Renginio programa programa.pdf KVIEČIAME DALYVAUTI ir įsitraukti į aktualias diskusijas Šiaulių apskrities jaunimą, jaunimo organizacijų lyderius, jaunimo …

Kvietimas į diskusiją „Jaunimo antikorupcinis ugdymas ir dalyvavimas viešosios politikos formavime: siekiniai ir sprendiniai“ Skaityti daugiau »

Organizacija įtraukta į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

2023 m. vasario 1 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisijos sprendimu Nr. KS-23 patenkintas VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ prašymas įrašyti organizaciją į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. Sprendimas priimtas vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 4 dalimi. Dalyvavimas viešosios politikos formavime atliepia VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Įstatuose identifikuotus siekinius: „Dalyvauti viešosios politikos formavimo procesuose, …

Organizacija įtraukta į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą Skaityti daugiau »

Organizacija teiks socialines ir motyvavimo paslaugas Palangos savivaldybėje

Nuo 2023 m. vasario mėn. socialinių paslaugų teikėja, nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pradės teikti socialines ir motyvavimo paslaugas nedirbantiems asmenims, siekiant jų sėkmingos socialinės integracijos. Bus teikiamos: Individualios socialinės ir motyvavimo paslaugos: Rekomenduojamų Paslaugų profilių (IRPP) sudarymas ir profesinis konsultavimas; Grupinės socialinės ir motyvavimo paslaugos: Kompiuterinio ir informacinio raštingumo kompetencijų tobulinimas; Finansinio raštingumo konsultaciniai …

Organizacija teiks socialines ir motyvavimo paslaugas Palangos savivaldybėje Skaityti daugiau »

hands, team, collaboration-6949096.jpg

Organizacijos įdirbis vykdant socialinę integraciją į darbo rinką: pagrindiniai užimtumo didinimo projekto rezultatai

Socialinių paslaugų teikėja, nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ nuo 2020 m. rudens iki 2022 m. gruodžio pab.  įgyvendino projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (kodas 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001). Projekte dalyvaudama kaip partneris VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teikė socialines ir motyvavimo paslaugas darbo neturintiems asmenims 6 tikslinėse savivaldybėse (Akmenės, Alytaus, Pagėgių, …

Organizacijos įdirbis vykdant socialinę integraciją į darbo rinką: pagrindiniai užimtumo didinimo projekto rezultatai Skaityti daugiau »

Organizacijoje bus teikiamos kompleksinės paslaugos smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimų nariams

Socialinių paslaugų teikėja, nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 2023 m. teiks paslaugas, kurios padės efektyviai spręsti Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vaikų, nukentėjusių nuo smurto ar netiesioginio smurto artimojoje aplinkoje (liudytojų), emocines problemas, mažins traumuojančių patirčių neigiamą poveikį jų asmenybės raidai ir psichikos sveikatai, ir kartu užtikrins reikiamą konsultacinę pagalbą šių vaikų šeimų nariams. Vyks: …

Organizacijoje bus teikiamos kompleksinės paslaugos smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimų nariams Skaityti daugiau »

economy, profit, stock exchange-3213967.jpg

Parengtas viešojo valdymo pasiūlymas dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų kokybės ir poveikio vertinimo

Pagal projektą „Psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų kokybės gerinimas: orientacija į paslaugų gavėjus“ (kodas NVOK 04411) organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įgyvendinta veikla Nr. 4 „Eksperto konsultuojamos darbuotojų ir savanorių darbo grupės suformavimas ir 1 pasiūlymo dėl NVO teikiamų psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų kokybės bei jos vertinimo tobulinimo parengimas ir pateikimas savivaldybės ar valstybės institucijai“ – 2022 …

Parengtas viešojo valdymo pasiūlymas dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų kokybės ir poveikio vertinimo Skaityti daugiau »