Refleksijų sesija „Dalyvavimo viešosios politikos formavime patirtys: kaip pavyko ir kas toliau“

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email
APF

2024 m. vasario 27 d.  įvyko refleksijų sesija „Dalyvavimo viešosios politikos formavime patirtys: kaip pavyko ir kas toliau“. Joje dalyvavo daugiau nei 20 jaunuolių, kurie dalyvavo projekte įgyvendintoje viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms institucijoms veikloje.  Tai buvo baigiamasis nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įgyvendinamo Aktyvių piliečių fondo projekto „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) renginys, kuriame apžvelgti esminiai projekto bei jo veiklų rezultatai. Renginyje daugiausiai diskutuota apie Šiaulių apskrities jaunimo įgytas viešojo valdymo pasiūlymų rengimo patirtis, pasidžiaugta, kad parengti ir atsakingoms institucijoms pateikti 8 viešojo valdymo pasiūlymai. Renginio dalyviai moderatoriaus buvo skatinami reflektuoti raštu ir žodžiu – vertinti ir pasisakyti apie projekte vykdytus mokymus pagal neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ ir juose naudotas mokymo priemones (patobulintą Programą ir metodinę medžiagą.

Gauti atsakymai patvirtino jaunimo teigiamą nuomonę apie projektą, jo veiklas bei rezultatus. Džiugina tai, kad dauguma jaunuolių yra nusiteikę ateityje aktyviai dalyvauti viešosios politikos formavime. Akcentuota, jog dalyvaudami projekto veiklose jie įgijo vertingų viešojo valdymo pasiūlymo rengimo ir teikimo atsakingoms institucijoms žinių bei patirčių. Jaunimo refleksijos įrodo akivaizdžiai išaugusią jų dalyvavimo viešosios politikos formavime iniciatyvą ir motyvaciją, padidėjusį lyderystės viešosios politikos formavime potencialą. 

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje bei finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »