Įgyvendintas projektas „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ – parengtos ataskaitos ir gerosios praktikos suvestinė

Pagal Erasmus+ Sėkmingai įgyvendintas projektas „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435), pasiekti projekto tikslas ir uždaviniai. Paskutiniame projekto įgyvendinimo etape buvo teikiamos ataskaitos, identifikuoti pasiekti pagrindiniai projekto kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai, parengta verslumo gebėjimų ugdymo šeimose apibendrinanti apžvalga, gerosios patirtys. Pozityvu tai, kad projektas „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ leido sustiprinti viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos […]

Įgyvendintas projektas „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ – parengtos ataskaitos ir gerosios praktikos suvestinė Read More »