people, group, friends-2569234.jpg

Tęsiama gebėjimų stiprinimo veikla – suplanuoti mokymai
„Komandinis darbas NVO: motyvacija, metodai, sinergija“

Pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) nuo 2023 m. balandžio mėn. bus tęsiamas NVO atstovų gebėjimų plėtojimas – 2023 m. balandžio 19 d. nuo 11 val. bus pradėta įgyvendinta Gebėjimų stiprinimo veikla Nr. 2. „Praktinių mokymų-kūrybinių dirbtuvių „NVO kompetencijos sėkmingai ateities veiklai“ (32 val.) įgyvendinimas Pareiškėjo, 2 […]

Tęsiama gebėjimų stiprinimo veikla – suplanuoti mokymai
„Komandinis darbas NVO: motyvacija, metodai, sinergija“
Read More »