Bendruomeniniai šeimos namai | Šiaurės Lietuvos kolegija

Alt

Kompleksinės paslaugos šeimai


Šiaurės Lietuvos kolegija nuo 2017 m. kovo mėnesio pradėjo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (projekto numeris 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008).

 

Alt

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, tad Šiaulių miesto gyventojams kompleksinės paslaugos nekainuos. Projekto tikslas- Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti asmenį įveikti iškilusias problemas. Kompleksine pagalba gali pasinaudoti asmenys ir šeimos išgyvenantys krizę ar patiriantys traumuojančius išgyvenimus, apimančius socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, su­si­ju­sias su vai­kų auklėji­mu, šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mų de­ri­ni­mu, smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, sky­ry­bo­mis, ar pačių galiomis neišsprendžiamomis problemomis. Teikiamos individualios ar grupinės psichologo konsultacijos suaugusiems ir vaikams nuo 7 m.

Nemokamą psichologinę pagalbą teikia psichologės: Laura Urmelienė, Donata Ulvydaitė, Akvilė Marcinkevičiūtė, Vaida Liesienė.

Paslaugos teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti tėvystės įgūdžius ar jų įgyti. Siekiama išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes, padėti jiems atskleisti savo gebėjimus, pastiprinti pageidaujamą elgseną bei tinkamai išspręsti kilusias konfliktines situacijas. Specialistų teigimu, atsakinga tėvystė išsprendžia daugelį su vaiko auklėjimu susijusių problemų: netinkamo elgesio, melo, vagysčių, nusikaltimų ir kt. Tėvystės įgūdžiai yra lavinami. Individualios konsultacijos tėvams (įtėviams, globėjams), leis įsigilinti į konkrečią probleminę situaciją, išlaikyti optimalius tėvų santykius su vaikais. Organizuojamų grupinių užsiėmimų metu atliekamos užduotys bei tikslingos diskusijos leis naujai pažvelgti į kilusias problemas, rasti geriausius jų sprendimo būdus. Bendravimas su kitais tėvais suteiks galimybę dalintis vertinga patirtimi, kartu ieškoti racionalių išeičių.

NEMOKAMOS individualios (poroje ar po vieną) psichologinės konsultacijos suaugusiems, vaikams (nuo 7 m.), paaugliams. Patiriantiems sunkumų vaikų auginimo, auklėjimo procese, išgyvenantiems tarpasmeninių santykių problemas, skyrybas, psichologines krizes, smurtą, netektis ar tiesiog siekiantiems geriau suprasti ir pažinti save.

Organizuojamos veiklos, ugdančios šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius. Vykdomi teminiai grupiniai užsiėmimai, mokymai (seminarai) savęs suvokimo, šeimos santykių gerinime. Vertybių stiprinime finansų planavimo, valdymo srityje.

Paslaugos ypač aktualios, šeimoms, kurios patiria stiprių nesutarimų, susiduria su konfliktinėmis situacijomis. Mediacijos paslaugos - orientuotos į neteisminį civilinių ginčų taikinamąjį tarpininkavimą, padeda šeimoje pasiekti taikaus ginčo sprendimo.

Trumpalaikė vaikų priežiūros paslauga kaip pagalba tėvams (įtėviams, globėjams), kurie dalyvauja mūsų įstaigos organizuojamuose užsiėmimuose ir neturi kur palikti savo atžalų. Sudaromos galimybės apibrėžtai trukmei (iki 4 val.) užimtumo specialisto priežiūrai palikti mažamečius vaikus (nuo 3 iki 6 metų amžiaus), kuriems organizuojamos ugdomojo pobūdžio veiklos, užtikrinamas turiningas laiko praleidimas.

Didinant paslaugos įvairovę organizuojamos kviestinių lektorių veiklos. Vykdomi mokymai, paskaitos seminarai aktualiomis temomis.

REGISTRACIJA KONSULTACIJOMS IR Į MOKYMUS

Konsultacijos Šiaulių miesto gyventojams teikiamos iš anksto užsiregistravus Šiaurės Lietuvos kolegijoje tel. 867943636 arba atvykus į vietą (Tilžės g. 22) 211 kab. pas projekto koordinatorę Dainorą Samčenkienę.
Informacija apie planuojamus mokymus skelbiama Šiaurės Lietuvos kolegijos - Šeimos namų internetiniame puslapyje, taip pat facebook socialiniame tinklapyje: Šiaulių miesto bendruomeniniai šeimos namai

SVARBU ŽINOTI KIEKVIENAM PROJEKTO DALYVIUI

1. Sutartu laiku atvykus į Bendruomeninius šeimos namus pietiniame rajone, būtina užpildyti projekto dalyvio apklausos anketą.
2. Dalyvavimas projekto veiklose - nemokamas.


Labai ačiū už pozityvios tėvystės kursus. Buvo įdomu, naudinga ir smagu sutikti naujų žmonių su savomis patirtimis, iš kurių galima ir vėl kažko išmokti... Labai šauni mūsų vadovė psichologė Vaida. Ačiū jai už visada gerą nuotaiką ir trykštantį energingumą. Labai šiltas ir malonus žmogus. Ačiū, kad organizuojate tokius kursus, jie tikrai reikalingi tik daugiau reklamos, kad kuo didesnė žmonių grupė apie tai sužinotų...

2017 m. spalis

Pozityvios tėvystės mokymų dalyvė
Lina Šaltmerienė

Ačiū Jums už galimybę tobulėti, semtis žinių ir sutikti gerų žmonių. Šie kursai tikrai atnešė daug gerų emocijų. Dėkoju puikiai pozityvios tėvystės kurso vadovei, psichologei Vaidai Šarauskienei už nuoširdumą, atvirumą.

2017 m. spalis

Pozityvios tėvystės mokymų dalyvė
Evelina Radžiuvienė

Neturėki ginklo ar skydo, turėki knygą. Žodis yra stiprus. Net vienas...
O ką daryti tuomet, kai to žodžio nerandi knygoje ir šitaip trūksta, kad tave išgirstų, pajustų, pabūtų kartu?
Šiltas bendravimas su puikia lektore Elmyra Damonskiene,  pokalbiai su seminaro dalyviais, pasidalinimas patirtimi, nuoširdi projekto koordinatorės Editos Jatkauskienės šypsena - šie susitikimai bendruomeniniuose šeimos namuose gali pakeisti dienos ir nakties kryptį, padaryti gyvenimą spalvingesnį, šviesesnį.
Širdingai dėkoju, linkiu auginti, skleisti gerą žodį bei padėti visiems kartu kurti gražesnį pasaulį.

2017 m. spalis

Asta Abukaitienė
Alt

2017 m. spalis

Seminaro 'Jausmų galia' dalyvių grupė

Noriu Jums padėkoti už labai gerai suorganizuotą seminarą, už dėstytojos išmintį, už praktines užduotėles, kurios verčia susimąstyti, kad galbūt ne tokiomis spalvomis kartais spalviname rytojų!

2017 m. spalis

Inga Vosyliūtė

Alt

Kontaktinis asmuo

Dainora Samčenkienė
 Projekto koordinatorė
Mob.8 679 43 636
El. p. dainora@slk.lt

Alt