Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos raidos istorija

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, įvertinusi makroaplinkos situaciją bei tendencijas Šiaulių regione ir Lietuvoje, prieš kelerius metus priėmė sprendimą keisti veiklos kryptį. Šis klausimas suderintas su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija – Kolegijai leista aukštųjų koleginių studijų ir su studijomis susijusią veiklą vykdyti iki 2020 m. birželio 30 d. (patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-577).
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ sėkmingai įgyvendino visus Švietimo ir mokslo ministerijos ir Studijų kokybės vertinimo (SKVC) nustatytus įsipareigojimus, patenkino šiams pereinamajam laikotarpiui numatytus veiklos atskaitomybės reikalavimus bei užtikrino sklandžią kontrolės procedūrų eigą. Buvo sudarytos puikios sąlygos studijas baigti studentams, kurie į Kolegiją įstojo iki 2017-2018 m. m.
Gautas ir oficialiai patvirtintas leidimas viešajai įstaigai „Šiaurės Lietuvos kolegija“ ir ateityje (po koleginių studijų veiklos baigimo) veikti tuo pačiu pavadinimu ir kurti tolesnę organizacijos, nebijančios iššūkių ir ieškančios naujų veiklos galimybių, istoriją.
Organizacija efektyviai persiorientuoja į kitus veiklos segmentus – aktyviai plėtoja socialinės integracijos, bendruomenės telkimo veiklas, socialines ir neformaliojo ugdymo paslaugas. Vien per pastaruosius kelerius metus sėkmingai įgyvendinta net 14 projektų, finansuojamų iš skirtingų šaltinių (net 6 iš jų didelės apimties, kai finansavimo suma didesnė nei 80 tūkst. Eur). Šiuolaikiškai įrengtame ir modernia įranga aprūpintame Konferencijų centre teikiamos patalpų nuomos paslaugos. Įstaigoje veikia Bendruomeniniai šeimos namai pietiniame rajone, kuriuose nemokamai teikiamos individualios psichologo konsultacijos, organizuojami įvairūs mokymai, kitos užimtumo veiklos. Taigi pakeitusi veiklos kryptį įstaiga sėkmingai veikia kaip nevyriausybinė organizacija, prisidėdama prie Šiaulių miesto ir Šiaurės Lietuvos regiono plėtros, aktyvios, verslios, pažangiai mąstančios, pilietiškos bei demokratiškos visuomenės kūrimo.
Viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“ ateityje veiks tuo pačiu pavadinimu savo materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, sukauptą patirtį bei intelektinį potencialą panaudodama kitoms perspektyvioms, vietinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei naudingoms veikloms. TAD BUVOME, ESAME IR BŪSIME!


Kolegijos raidos istorija:


Rinkodara

2015 metai - RINKODARA.
RINKODAROS STUDIJŲ PROGRAMOS STARTAS

Mobiliosios technologijos

2015 metai - MOBILIOSIOS TECHNOLOGIJOS.
MOBILIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS STARTAS

Multimedijos ir interneto technologijos

2010 metai - MULTIMEDIJOS IR INTERNETO TECHNOLOGIJOS.
MULTIMEDIJOS IR INTERNETO TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS STARTAS


Renginių verslo vadyba

2009 metai - RENGINIŲ VERSLO VADYBA.

RENGINIŲ VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOS STARTAS.

Finansų ekonomika

2007 metai - FINANSŲ EKONOMIKA
FINANSŲ EKONOMIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS STARTAS

Kompiuterių tinklų adinistravimas

2004 metai - KOMPIUTERIŲ TINKLŲ ADINISTRAVIMAS.
KOMPIUTERIŲ TINKLŲ ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS STARTAS


Mokyklos įkūrimas

2004 metai  - MOKYKLOS ĮKŪRIMAS.
ĮSIKURIAMA NAUJOSE, MODERNIOSE PATALPOSE (TILŽĖS G. 22).

Mokyklos įkūrimas

VYRIAUSYBĖ PATVIRTINO ŠIAURĖS LIETUVOS KOLEGIJOS STATUSĄ.

Teisė

2003 metai - TEISĖS STUDIJŲ PROGRAMOS STARTAS


Mokyklos įkūrimas

2003 metai - KOLEGIJOS ĮKŪRIMAS.
VYRIAUSYBĖ PATVIRTINO ŠIAURĖS LIETUVOS KOLEGIJOS STATUSĄ.

Verslo vadyba

2002 metai - VERSLO VADYBA
VERSLO VADYBOS TUDIJŲ PROGRAMOS STARTAS

Mokyklos įkūrimas

2001metai - MOKYKLOS ĮKŪRIMAS.

2001 metais ĮKURTA ŠIAURĖS LIETUVOS AUKŠTESNIOJI VERSLO MOKYKLA.