Pradėtas įgyvendinti tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelis

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ suformavo pirmąją pilotinę projekto dalyvių grupę iš 12 Šiaulių miesto  ilgalaikių bedarbių ir pradėjo AID (Alternatyvių investicijų detektorius) projekto veiklų įgyvendinimą. Projekte nuosekliai vykdomos Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio veiklos, siekiant su darbo (įsidarbinimo) sunkumais susidūrusių asmenų tvarios bei ilgalaikės socialinės integracijos į darbo rinką bei prisidedant prie nedarbo, […]

Pradėtas įgyvendinti tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelis Read More »