Pradėtas įgyvendinti tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelis

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ suformavo pirmąją pilotinę projekto dalyvių grupę iš 12 Šiaulių miesto  ilgalaikių bedarbių ir pradėjo AID (Alternatyvių investicijų detektorius) projekto veiklų įgyvendinimą. Projekte nuosekliai vykdomos Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio veiklos, siekiant su darbo (įsidarbinimo) sunkumais susidūrusių asmenų tvarios bei ilgalaikės socialinės integracijos į darbo rinką bei prisidedant prie nedarbo, kitų socialinių problemų sprendimo bei mažinimo Šiaulių mieste. Siekiama tvariai įdarbinti 40 proc. Projekto grupės dalyvių (5 asmenis iš 12).

Projekto įgyvendinimo pradžioje dalyviams sudaryti individualių rekomenduojamų pokyčių ir optimalių priemonių profiliai, organizuoti informacinio raštingumo kursai ir kitos socialinę integraciją į darbo rinką skatinančios ir įsidarbinti motyvuojančios veiklos. Kituose Projekto etapuose didžiausias dėmesys bus skiriamas įsidarbinimui (darbui) reikalingų praktinių gebėjimų tobulinimui. Pozityvu tai, kad net ir Projekto įgyvendinimo metu įsidarbinusieji asmenys galės tęsti dalyvavimą Projekte ir naudotis jiems aktualiomis, individualius poreikius tenkinančiomis paslaugomis. Tokiu būdu siekiama Projekto dalyvių tęstinio bei ilgalaikio įsidarbinimo (darbo).

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Projektą įgyvendina kaip Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) partneris, bendradarbiaudama su ESFA,  naudodamasi jos konsultacine pagalba bei veikiančio Inkubatoriaus paslaugomis. Inicijuotas BDAR dokumentų rinkinio rengimas, naudojantis Inkubatoriaus konsultantų paslaugomis. Atliepiant Projekte numatytus organizacijos įsipareigojimus pradėtas rengti Paslaugų aprašas, reikšmingas organizacijoje teikiamų socialinių paslaugų kokybinei ir kiekybinei plėtotei.

Projekto įgyvendinime itin svarbų vaidmenį atlieka  Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atstovaujama Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių jaunimo užimtumo skyriaus vedėjos Vaidos Ignotienės ir Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėjos Irenos Vaikutienės. Pasirašytas Bendradarbiavimo susitarimas, numatantis racionalią  NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ ir minėtų Užimtumo tarnybos darinių komunikacinę partnerystę, keitimąsi Projekto įgyvendinimui aktualia informacija ir veiklos gerąja patirtimi.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »