Įgyvendinti antikorupcinės tematikos mokymai Šiaulių apskrities jaunimui

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Įgyvendinti antikorupcinės tematikos mokymai Šiaulių apskrities jaunimui: apibendrinimas, dalyvių refleksijos ir nuomonės tyrimo rezultatai

iceland-grants

2023 m. kovo pab. Iki 2023 m. birželio pab. sėkmingai įgyvendinti antikorupcinio turinio mokymai Šiaulių apskrities jaunimui „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read“. Mokymai (2 dalių; 8 val.) vyko Šiaulių mieste, Šiaulių raj., Akmenės raj., Kelmės raj., Pakruojo raj., Joniškio raj. ir Radviliškio raj. Juose dalyvavo daugiau nei 180 Šiualių apskrities jaunuolių (taip pat ir tautinių mažumų atstovai). Teoriniuose užsiėmimuose buvo pateikti konceptualūs korupcijos, jos prevencijos, antikorupcinės veiklos, įsitraukimo į viešosios politikos formavimą, viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms institucijoms  pagrindai, pristatytas įstatyminis fundamentas. Praktiniuose užsiėmimuose buvo naudojamas simuliacinis metodas (Forumo teatro, Proceso dramos, Vaidmenų žaidimai) užtikrino mokymų dalyvių aktyvų įsitraukimą į ugdymo procesą, leido imituoti korupcines, antikorupcinių veiklų, dalyvavimo viešosios politikos formavime situacijas, leido modeliuoti dalyvių reakcijas ir problemų sprendimus, identifikuoti optimalią elgseną. Mokymų dalyviai tapo aktyviais su korupcijos problematika ar antikorupcijos tematika susijusio spektaklio dramos (imituotos situacijos) dalyviais – vaidino numatytą personažą, diskutavo, vertino, identifikavo problemą, ieškojo jos sprendimų.

Kaip parodė dalyvių refleksijos, žodiniai atsiliepimai mokymų pabaigoje ir atliktos apklausos rezultatai, daugeliui mokymų dalyvių mokymai buvo naudingi – dauguma jų patvirtino, kad  įgijo papildomų antikorupcinių žinių ir gebėjimų, taip pat įgijo žinių apie tai, kaip galima įsitraukti į viešosios politikos formavimą. Ypač džiugina tai, kad net trečdalis mokymuose dalyvavusių jaunuolių teigė, jog po mokymų ketina būti pilietiškai aktyvesni (aktyviau dalyvauti viešosios politikos formavime). Apie dešimtadalis jaunimo atstovų, kaip rodo tyrimo rezultatai, planuoja inicijuoti viešojo valdymo pasiūlymų rengimą ir teikimą atsakingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms (imtis lyderystės). Ketvirtadalis jaunuolių po mokymų planuoja aktyviau įsitraukti į jaunimo bei nevyriausybinių organizacijų veiklą ir kaip narys dalyvauti viešojo valdymo pasiūlymų rengime bei teikime atsakingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms. Dalyvių refleksijos patvirtino, kad per mokymus jie sužinojo, ką reiškia ir kaip taikoma advokacija, kuria siekiama paveikti viešąją politiką.  Pozityvu tai, kad sustiprintas jaunuolių pasitikėjimas dėl dalyvavimo viešosios politikos formavime – dauguma jaunuolių sutiko su tuo, kad kiekvienas žmogus (jaunuolis) kaip pilietis gali turėti įtakos valstybės ir svaivaldybės institucijų priimamiems viešojo valdymo sprendimams. Taip pat išreikštos demokratinės visuomenės procesams teigiamos nuostatos – dauguma mokymuose dalyvavusių jaunuolių patvirtino, kad piliečių dalyvavimas viešosios politikos formavime užtikrina valstybės ir savivaldybės institucijų priimamų viešojo valdymo sprendimų skaidrumą ir sutiko su teiginiu, kad pilietiškai aktyvi visuomenė (aktyvus piliečių įsitraukimas į viešosios politikos formavimą) yra demokratiškos ir pažangios visuomenės pagrindas.  

Mokymai įgyvendinti pagal projektą, vykdomą pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje. Projektas yra finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »