Organizacijos atstovė įtraukta į Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos patariamąją partnerių grupę

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, siekdama prisidėti prie Šiaulių regiono pozityvios raidos bei tvarios ekonominės ir socialinės pažangos, pateikė prašymą dėl organizacijos galimybių įsitraukti į  Šiaulių regiono plėtros tarybą. Prašyme aktualizuotas organizacijos įdirbis ir potenciali dalyvavimo šioje taryboje nauda – akcentuota, jog įstaiga rezultatyviai veikia nevyriausybinių organizacijų sektoriuje visame Šiaulių regione (visose 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse), demonstruoja lyderystės iniciatyvą, aktyviai diegia socialines inovacijas; yra sukaupusi didelę patirtį ir įdirbį socialinės integracijos į darbo rinką srityje (ugdomosios paslaugos bedarbiams, siekiant tvaraus įdarbinimo), socialinių ir neformaliojo ugdymo paslaugų teikime;  aktyviai dalyvauja Šiaulių regionui aktualių problemų sprendime, taikydama advokacijos principus rengia ir atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms teikia viešojo valdymo pasiūlymus, siekia pagrįstų bei pozityvių teisinio reglamentavimo pokyčių, plėtoja ir propaguoja visuomenėje savanorystę; pripažintas dalyvavimas viešosios politikos formavime – organizacija yra įtraukta į SKAIDRIS (Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą) kaip organizacija, daranti įtaką teisėkūrai; organizacija yra išplėtojusi projektinę veiklą, bendradarbiauja su Europos šalių organizacijomis, yra tarptautinio tinklo  narė „Become yourself network“; organizacija yra orientuota į partnerystės ir bendradarbystės plėtrą – organizacija telkia Šiaulių regiono NVO,  dalijasi su jomis gerąja patirtimi, organizuoja NVO atstovams tikslingas ugdomąsias veiklas; organizacija yra Skurdo mažinimo tinklo narė, siekia dalyvauti socialinių ekonominių klausimų ir NVO sektoriaus raidai aktualių klausimų sprendime tiek Šiaulių regiono, tiek Lietuvos lygiu; organizacija orientuojasi į nuolatinį kokybės gerinimą – sėkmingai dalyvaujama akreditacijos procesuose, diegiami pripažinti paslaugų kokybės standartai.

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ prašymas buvo patenkintas – 2023 m. liepos 19 d. sprendimu ŠR/TS-22 patvirtinta Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos patariamoji partnerių grupė, į kurią įtraukta VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovė Dainora Samčenkienė: https://siauliuregionas.lt/struktura-ir-kontaktai/partneriu-grupe/

Tikimasi, jog organizacijos veiklos patirtis, turimi intelektiniai ir žmogiškieji ištekliai, partnerystės tinklai leis efektyviai dalyvauti Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos patariamosios

partnerių grupės veikloje.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »