Šiaulių apskrityje tęsiamas antikorupcinis ugdymas – įgyvendinti mokymai Akmenės jaunimui

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

2023 m. gegužės 17 d. ir gegužės 24 d. įgyvendinti mokymai „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ Akmenės raj.  savivaldybės jaunimo grupei. Mokymai, kuriuose dalyvavo 23 Akmenės jaunimo atstovai, vyko Naujosios Akmenės Kultūros namuose. Jaunimas ypač aktyviai įsitraukė į imitacinį žaidimą, kuriame vertino hipotetines korupcijos situacijas, teikė savo nuomonę ir argumentaciją. Mokymuose jaunimas buvo ne tik daugiau sužinojo apie korupciją, jos apraiškas, antikorupciją, korupcijos prevenciją, dalyvavimo viešosios politikos formavime būdus ir formas, bet ir patobulino bazines viešojo valdymo pasiūlymų rengimo kompetencijas. Mokymų pabaigoje įgyvendintas grįžtamasis ryšys, vykdyta pakartotinė apklausa (buvo vykdyta apklausa „prieš“ ir „po“), kuri leido įvertinti mokymų poveikį dalyviams. Taip pat identifikuotas Projekto mokymuose dalyvavusio jaunimo entuziazmas perspektyvoje įsitraukti į viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms veiklas.

Mokymai įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei realizuojant veiklą Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read““. Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Daugiau naujienų