Emocinio gijimo keliu: kompleksinės paslaugos smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimų nariams

Šiaurės Lietuvos kolegija

Emocinio gijimo keliu: kompleksinės paslaugos smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimų nariams

Pagrindinės projekto veiklos

Vaikams (nuo 6 iki 18 m.)

  • grupiniai meno (dramos) terapijos užsiėmimai „Kaukės: pakilti saugiai“;
  • grupinės psichologinio konsultavimo paslaugos „Daugiau vidinės saulės“;
  • individualios psichologinės konsultacijos.

Šeimų nariams

  • grupiniai konsultaciniai užsiėmimai „Kad šeima būtų vaiko užuovėja“;
  • grupinės teisinio konsultavimo paslaugos „Vaiko apsauga – ką būtina žinoti“.

Pagal projektą „Emocinio gijimo keliu: kompleksinės paslaugos smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimų nariams“ (NSPVP 04924), kuris vykdomas pagal Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkursą 2023 metais (konkurso kodas NSPVP00168, konkursą organizuojanti įstaiga – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), nuo 2023 m. gegužės mėn. toliau tęsiamas kompleksinių paslaugų smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimų nariams teikimas:

  • individualios psichologinės konsultacijos vaikams (nuo 6 iki 18 m.), kurios padės individualizuotai spręsti vaiko emocines psichologines problemas, susijusias su smurto artimoje aplinkoje neigiamu patyrimu, mažinti šios trauminės patirties neigiamą poveikį tolimesniam vaiko gyvenimui;
  • grupiniai konsultaciniai užsiėmimai šeimų nariams „Kad šeima būtų vaiko užuovėja“, kurių metu bus naudojamas individualizavimo principas – kiekvienas dalyvis skatinamas pasidalinti savo vaiko ir/ar šeimos situacija, patirtimi, konkrečiai jam pagal apibūdintas problemas teikiamos psichologo konsultacijos, kurios bus aktualios ir kitiems grupinių konsultacinių užsiėmimų dalyviams;
  • grupinės teisinio konsultavimo paslaugos šeimų nariams „Vaiko apsauga – ką būtina žinoti“, kurios padės spręsti su smurtu artimoje aplinkoje vaiko ar kitų šeimos narių atžvilgiu bei jo pasekmėmis susijusias, teisės aktais apibrėžtas situacijas, prisidės prie smurto artimoje aplinkoje prevencijos.

2023 m. gegužės – rugpjūčio mėn. pagal projektą „Emocinio gijimo keliu: kompleksinės paslaugos smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimų nariams“ sėkmingai įgyvendinti 4 grupiniai psichologinio konsultavimo paslaugų ciklai „Daugiau vidinės saulės“ (iš viso 24 val.), kuriuose dalyvavo daugiau nei 50 vaikų, nukentėjusių nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojų). Grupinius psichologinio konsultavimo paslaugų ciklus vedė psichologas Arūnas Norkus.

Užsiėmimų metu buvo naudojamas individualizavimo principas – skatinama kiekvieno vaiko minčių ir emocijų raiška, konkrečiai jam buvo teikiamos psichologo konsultacijos, kurios aktualios ir kitiems grupės dalyviams (ypač uždaresniems ir nedrąsiems vaikams). Buvo naudojami metodai, terapijos bei jų elementai, kurie padėjo vaikams atsipalaiduoti, aktyviai dalyvauti organizuojamose veiklose bei žaidimuose, suprasti ir pripažinti savo emocijas ir išgyvenimus, komunikuoti ir reflektuoti, dalyvauti grupiniame pokalbyje ir įsiklausyti į psichologo patarimus. Tai padėjo veiksmingai spręsti vaikų emocines problemas ir mažinti traumuojančių patirčių neigiamą poveikį jų asmenybės raidai ir psichikos sveikatai.

Įgyvendinant šias grupines paslaugas, ne mažiau 10 vaikų buvo identifikuotos tęstinės psichologinės pagalbos poreikis – teikiamos individualios psichologo konsultacijos.

Veiklos įgyvendinamos pagal projektą „Emocinio gijimo keliu: kompleksinės paslaugos smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimų nariams“ (NSPVP 04924), kuris vykdomas pagal Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkursą 2023 metais (konkurso kodas NSPVP00168). Konkursą organizuojanti įstaiga – Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

2023 m. kovo – birželio mėn. pagal projektą „Emocinio gijimo keliu: kompleksinės paslaugos smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimų nariams“ sėkmingai įgyvendinti 4 grupiniai meno (dramos) terapijos užsiėmimų ciklai „Kaukės: pakilti saugiai“ (iš viso 32 val.), kuriuose dalyvavo daugiau nei 50 vaikų, nukentėjusių nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojų). Grupinius užsiėmimus vedė meno (dramos) terapeutė Eglė Naimavičienė.

Užsiėmimų metu vaikai, dirbdami dramos terapijos grupėje, tam tikrus savęs aspektus bei gyvenimo patirtis projektuoja į kaukę, lėlę, kitą asmenį ir randa būdų per tai išreikšti savo jausmus ir vidinio pasaulio būsenas. Kurdamas rolę jis susikuria dramatišką identitetą, bet kartu išlaiko saugią distanciją, kuri padeda kalbėti bei reflektuoti apie tai, kas skausminga. Meno (dramos) terapeutė darbe su paaugliais saugiai ir veiksmingai, naudodama projekcinius dramos terapijos darbo metodus (kaukes, lego figūrėles, lėles ir kt.), sprendė įvairias situacijas ir sunkumus. Grupiniuose užsiėmimuose kiekvienam dalyviui buvo skiriamas ir individualus dėmesys, sudarytos sąlygos kiekvieno paauglio visapusiškai raiškai.

Veiklos įgyvendinamos pagal projektą „Emocinio gijimo keliu: kompleksinės paslaugos smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimų nariams“ (NSPVP 04924), kuris vykdomas pagal Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkursą 2023 metais (konkurso kodas NSPVP00168). Konkursą organizuojanti įstaiga – Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Padėti socialiai pažeidžiamiems - paprasta

Skirdami 1,2% pajamų mokesčio, Jūs tiesiogiai prisdedate prie socialiai pažeistų žmonių gerovės.