Rengiamas pasiūlymas dėl NVO projektų finansavimo konkurso nuostatų tobulinimo Šiaulių mieste

Įgyvendinant projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, pradėtas rengti viešojo valdymo pasiūlymas. Pasiūlymas rengiamas pagal Projekto veiklą Nr. 2.4. „Bendro pasiūlymo iš viešojo valdymo srities „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“, kuriuo remiantis bus priimtas viešojo valdymo sprendimas ar parengtas viešojo valdymo sprendimų projektas,  parengimas ir pateikimas“. …

Rengiamas pasiūlymas dėl NVO projektų finansavimo konkurso nuostatų tobulinimo Šiaulių mieste Skaityti daugiau »