Rengiamas pasiūlymas dėl NVO projektų finansavimo konkurso nuostatų tobulinimo Šiaulių mieste

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Įgyvendinant projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, pradėtas rengti viešojo valdymo pasiūlymas. Pasiūlymas rengiamas pagal Projekto veiklą Nr. 2.4. „Bendro pasiūlymo iš viešojo valdymo srities „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“, kuriuo remiantis bus priimtas viešojo valdymo sprendimas ar parengtas viešojo valdymo sprendimų projektas,  parengimas ir pateikimas“.

Iš nevyriausybinių organizacijų – Projekto vykdytojo, viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ ir Projekto partnerio, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ – sudaryta pasiūlymo rengimo darbo grupė, kuri rengia pasiūlymą dėl Šiaulių miesto Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų ir Sutarties formos  tobulinimo.

Pasiūlymo rengimo procese, siekiant įvertinti NVO atstovų, Šiaulių miesto savivaldybės ir kitų specialistų, visuomenės narių, NVO perduodamų viešųjų paslaugų esamų ir potencialių gavėjų, nuomonę, bus organizuojama viešoji Apskritojo stalo diskusija. Parengtas Pasiūlymas bus teikiamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, siekiant teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių.

Daugiau naujienų