Organizacijoje įdiegtas atnaujintas BDAR – pasinaudota AID (alternatyvių investicijų detektoriaus) projekte veikiančio inkubatoriaus paslaugomis

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įdiegtas BDAR. Pasinaudojus ESFA įgyvendinamo projekto AID (Alternatyvių investicijų detektorius) apimtyje veikiančio Inkubatoriaus veikla – profesionaliomis teisininkų paslaugomis –sukurtas organizacijos situaciją ir poreikius atitinkantis BDAR (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) dokumentų paketas. Kaip numatyta VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Asmens duomenų apsaugos politikoje, tvarkydama duomenis organizacija vadovaujasi nustatytais principais ir užtikrina, kad asmens duomenys būtų: tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai; renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; adekvatūs, tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi; tikslūs ir prireikus atnaujinami; laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Daugiau naujienų