Tarptautinėje stažuotėje Nyderlanduose pasikeista prasminga NVO veiklos patirtimi

Pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) įgyvendinta 5 dienų tarptautinė stažuotė Nyderlanduose (Etten-Leure, kt.), pagerinti kelių Projekte dalyvaujančių NVO (VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ – Projekto vykdytojo; Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“  – Projekto partnerio) bei šias organizacijas atstovaujančių 6 narių instituciniai gebėjimai. Visi stažuotės dalyviai Projekte dalyvauja pasiūlymų dėl viešojo […]

Tarptautinėje stažuotėje Nyderlanduose pasikeista prasminga NVO veiklos patirtimi Read More »