Tarptautinėje stažuotėje Nyderlanduose pasikeista prasminga NVO veiklos patirtimi

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) įgyvendinta 5 dienų tarptautinė stažuotė Nyderlanduose (Etten-Leure, kt.), pagerinti kelių Projekte dalyvaujančių NVO (VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ – Projekto vykdytojo; Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“  – Projekto partnerio) bei šias organizacijas atstovaujančių 6 narių instituciniai gebėjimai. Visi stažuotės dalyviai Projekte dalyvauja pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengime.
Stažuotės metu buvo vykstama į šias Nyderlanduose (Etten-Leure, Bredoje) veikiančias organizacijas: DuurSaam Etten-Leur“, „Downies en Brownies Restaurant“, „De Achtertuin“, Etten-Leuro savivaldybę, „De Linde“. „Etten-Leuro vietinis muziejus“, „Foundation Food Bank Etten-Leur“, „De Menmoerhoeve”, „de Lelie”, „Campaign to End Loneliness”, „Humanitas Breda“.

Pozityvu tai, kad Etten-Leuro miestas bendradarbiauja su Šiaulių miestu (yra miestas dvynys), todėl stažuotės dalyviams, atstovavusiems Šiaulių miestą, buvo parodytas išskirtinis dėmesys – buvo sukurta turininga stažuotės programa, pagal kurią įgyvendintos naudingos tarptautinės patirties pasikeitimo veiklos, suorganizuotas oficialus priėmimas Etten-Leuro savivaldybėje bei susitikimas su miesto mere Mayor de Vries.

Stažuotės turinys atitiko „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“ ir „Jaunimas“ viešojo valdymo sritis, kuriose rengiami pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų. Stažuotės metu ypač aktualizuoti savanorystės potencialo didinimo, tarpsektorinės partnerystės plėtotės, NVO atstovavimo įvairias visuomenės bei socialines grupes gerinimo, demokratijos procesų užtikrinimo, jaunimo ir vietinės bendruomenės įtraukties į viešosios politikos formavimą klausimai. Vyko dalyvaujančių organizacijų pristatymai, diskusijos, gerosios praktikos pavyzdžių aptarimas. Ypač aktualizuotas advokacijos metodo taikymas, aptarti esminiai su advokacijos metodo realizacija susiję praktiniai aspektai, iššūkiai ir tendencijos. Diskutuota apie NVO sektoriaus situaciją bei plėtotės kryptis Lietuvoje ir Nyderlanduose, numatytos stažuotėje dalyvavusių organizacijų tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. Stažuotė leido kompleksiškai pagerinti NVO institucinius gebėjimus, advokacijos strategijos įgyvendinimo bei advokacijos kampanijos planavimo kompetencijas.

Stažuotė į Nyderlandus – jau antroji stažuotė, kuri įgyvendinta realizuojant Projekto veiklą Nr. 1.3. „Stažuočių, skirtų NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, įgyvendinimas“. Stažuotės metu pagerintos jungtinės NVO komandos narių kompetencijos leido pasiekti šios Projekto veiklos tikslą – sustiprinti NVO institucinius gebėjimus, perimant tarptautines patirtis stažuotėse Ispanijos ir Nyderlandų NVO bei viešojo valdymo institucijose.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »