Įvyko diskusija „NVO projektų finansavimo galimybių gerinimas Šiaulių mieste: siektini teisinio reglamentavimo pokyčiai“

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

2022 m. birželio 16 d. nuo 13 val. iki 17 val.  nevyriausybinėje organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ vyko viešoji Apskritojo stalo diskusija, kurioje nagrinėtas NVO projektų finansavimo galimybių gerinimas Šiaulių mieste, identifikuojant kelių Šiaulių mieste veikiančių NVO nustatytus siektinus teisinio reglamentavimo pakeitimus.

Diskusiją pristatė VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Neformaliojo ugdymo ir socialinės integracijos vadovė Audronė Rimkevičienė ir Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas Vytautas Kabaila. Sveikinimo žodį, skatinantį NVO siekti efektyvumo, tarė ir tematines įžvalgas pateikė Šiaulių miesto savivaldybės Mero pavaduotojas Egidijus Elijošius. Toliau sekė Šiaulių miesto savivaldybės Mero patarėjo Justino Švėgždos pasisakymas tema „Reikšminga NVO rolė pastarųjų krizių kontekste”. Jame aktualizuotas išskirtinis NVO vaidmuo pandemijos sąlygomis ir teikiant pagalbą ukrainiečiams. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vyr. specialistė (Nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) dr. Jurgita Vorevičienė savo pranešime apibūdino pagrindinius iššūkius, su kuriais tenka susidurti koordinuojant NVO veiklą Šiaulių mieste – pastebėjo, kad nors problemų esama, tačiau NVO sektoriui mieste būdinga teigiama dinamika. Itin aktualus ir informatyvus buvo Nacionalinės NVO koalicijos direktorės, NVO tarybos prie LR Vyriausybės pirmininkės Gajos Šavelės pranešimas „Ar NVO gali džiazuoti?” – pranešėja klausytojų auditoriją supažindino su NVO sektoriaus Lietuvoje aktualijos, numatomais teisinio reglamentavimo pokyčiais, tolimesnėmis perspektyvomis. Toliau NVO sektoriaus funkcionavimo ypatumus, atliktų empirinių tyrimų rezultatus savo pranešime „Dabartiniai veiklos iššūkiai vietos bendruomeninėse organizacijose“ pristatė Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentas, dr. Saulius Nefas. Jis taip pat pasidžiaugė  VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ ir Projekto partnerių sistemingomis pastangomis rengiant ir atsakingoms valstybės bei savivaldybės institucijoms teikiant aktualius viešojo valdymo pasiūlymus, NVO telkiančia dalyvavimo viešosios politikos formavime veikla. Antroje renginio dalyje pasisakė VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto, Viešojoje administravimo katedros doktorantė Irmina Beneševičiūtė, kurios pranešimas „NVO bendradarbiavimo su savivaldos institucijomis, atstovaujant neįgaliųjų interesus, patirtys“ koncentruotai pristatė NVO veiklų, vykdomų atstovaujant neįgaliųjų interesus, ypatumus. VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ Socialinių programų koordinatorė Agnė Raubaitė savo pranešime „Neišnaudojamas NVO potencialas: ką nevyriausybinis sektorius gali pasiūlyti regionui” konstruktyviai pristatė savo organizacijos patirtį, kėlė daugeliui NVO aktualius klausimus, kvietė kitas NVO kartu ieškoti atsakymų, akcentavo NVO pažangos procesuose bendradarbystės svarbą. Toliau sekė Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto lektorės, Prodekanės studijoms dr. Aušros Šukvietienės pranešimas „Jaunimo ir su jaunimu dirbančių NVO įgalinimas vietos savivaldos lygmeniu Lietuvoje”, kuriame aktualizuoti esminiai NVO darbo su jaunimu,  jaunimo NVO veiklos gerinimo aspektai. Jaunimo tematiką taip pat nagrinėjo kita pranešėja – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” valdybos narė Goda Samalionytė, kuri savo pranešime „Jaunimo NVO raiška: Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” pavyzdžio analizė“ pristatė  atstovaujamos organizacijos patirtis, bendradarbiavimo praktiką ir siekinius. Projekte atlikto tęstinio tyrimo rezultatus apžvelgė Vilniaus universiteto, Šiaulių akademijos dėstytojos, dr. Rita Toleikienė ir dr. Vita Juknevičienė. Jų pranešime „Bendradarbiavimo keliai ir klystkeliai NVO veiklos kontekstuose“ apžvelgtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovų požiūris į NVO, NVO iniciatyvas, dalyvavimą viešosios politikos formavime ir bendradarbiavimo poreikis, taip pat apibūdinta  Projekte dalyvaujančių NVO atstovų institucinių gebėjimų tobulinimo (tobulėjimo) proceso specifika.  Pabaigoje trumpai pristatytas pasiūlymas dėl viešojo valdymo sprendimo –  perskaitytas pasiūlymo rengimo darbo grupės narių Audronės Rimkevičienės ir Vytauto Kabailos pranešimas „Pasiūlymo Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo galimybių gerinimas Šiaulių mieste: siektini teisinio reglamentavimo pokyčiai“, užfiksuotos esminės kryptys, kuriomis 2022 m. rudenį Šiaulių miesto savivaldybei bus teikiamas pasiūlymas, siekiant patobulinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus tvirtinamus NVO projektų finansavimo konkurso nuostatus.

Diskusija vyko mišriuoju būdu. Į Šiaurės Lietuvos kolegiją atvyko ir tiesiogiai renginyje dalyvavo 30 pranešėjų bei dalyvių, nuotoliniu būdu prisijungė bei dalyvavo daugiau nei 20 pranešėjų bei dalyvių.

Renginys įgyvendintas pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015), finansuojamą iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Apskritajame stale vykusios diskusijos prisidės prie organizacijų „Šiaurės Lietuvos kolegija“, asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pasiūlymo iš viešojo valdymo srities „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra” projektas“ parengimo.  Pasiūlymą Šiaulių miesto savivaldybei planuojama pateikti 2022 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. Plačiau apie projektą: https://www.slk.lt/nvo-sinergija

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »