Admin

Įgyvendintas praktinių užsiėmimų ciklas „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas 55+ šiauliečiams: efektyvesnis ir saugesnis gyvenimas“

2023 m. gegužės – liepos mėn. pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas 55+ šiauliečiams: efektyvesnis ir saugesnis gyvenimas“ sėkmingai įgyvendintas praktinių užsiėmimų ciklas (iš viso 60 val.), kuriuose dalyvavo 12 vyresnio amžiaus (55+) Šiaulių miesto gyventojai. Mokymus vedė dr. Rita Misiulienė. Mokymų rezultatai ir jų poveikis dalyviams – patobulinti medijų, […]

Įgyvendintas praktinių užsiėmimų ciklas „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas 55+ šiauliečiams: efektyvesnis ir saugesnis gyvenimas“ Read More »

Šiaulių miesto gyventojai kviečiami į nemokamus užsiėmimus „Meditacija per šokio judesį“

2023 m. rugpjūčio 10 d. nuo 18 val. pagal projektą „Daugiau šviesios harmonijos: psichologinės emocinės pagalbos paslaugos Šiaulių miesto gyventojams“ bus pradėti įgyvendinti meditacijos užsiėmimai „Meditacija per šokio judesį“ 15 Šiaulių miesto gyventojų, suteikiant psichologinę emocinę pagalbą ir suformuojant jų psichinės sveikatos gerinimo perspektyvai reikšmingus emocijų valdymo įpročius. Šokio meditacijos užsiėmimuose bus galima pajusti judesio

Šiaulių miesto gyventojai kviečiami į nemokamus užsiėmimus „Meditacija per šokio judesį“ Read More »

Organizacijos atstovė įtraukta į Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą

2023 m. liepos 13 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priimtu sprendimu Nr. T-316 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“, NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ neformaliojo ugdymo ir socialinės integracijos vadovė Audronė Rimkevičienė įtraukta į Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą. Tikimasi, jog organizacijos veiklos patirtis socialinių, prevencinių socialinių, psichosocialinių, sociokultūrinių, teisinių ir neformaliojo ugdymo

Organizacijos atstovė įtraukta į Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą Read More »

social media, people, social networks-2457842.jpg

Organizacijai suteikta teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą

2023 m. liepos 12 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu  Nr.SI-1758 (21.1 E) VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ suteikta teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą. Sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 1-5 dalimis, 7-8 dalimis, Sprendimų teikti specializuotą kompleksinę

Organizacijai suteikta teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą Read More »

Organizacijos atstovės įtrauktos į Šiaulių miesto savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisiją

Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sprendimu, priimtu 2023 m. birželio 28 d. atsižvelgiant į VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 2023-06-23 pateiktą raštą Nr. SD-130 „Dėl NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovų delegavimo į Šiaulių miesto savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisiją“, organizacijos atstovės Dainora Samčenkienė (komisijos narys) ir Daumantė Stepanovaitė (pakaitinis narys) įtrauktos į Šiaulių miesto

Organizacijos atstovės įtrauktos į Šiaulių miesto savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisiją Read More »

Organizacijos atstovės dalyvavo susitikime apie socialinių paslaugų svarbą

2023 m. birželio 28 d. organizacijos atstovės dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės organizuotame susitikime pagal LATLIT (Interreg Latvia – Lithuania) projektą. Susitikime dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus, Šiaulių miesto Socialinių paslaugų centro Globos centro atstovai, Šiaulių miesto jaunimo reikalų koordinatorė ir Jelgavos (Latvija) delegacijos atstovai. Susitikimo metu

Organizacijos atstovės dalyvavo susitikime apie socialinių paslaugų svarbą Read More »

Įgyvendinti mokymai lyderystės ir bendradarbiavimo nevyriausybinių organizacijų sektoriuje tematika

2023 m. birželio 27 d. organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įvyko mokymai „NVO tvarios lyderystės ir bendradarbiavimo potencialas“.  Šie ketvirtosios tematikos mokymai pabaigė praktinių mokymų-kūrybinių dirbtuvių „NVO kompetencijos sėkmingai ateities veiklai“ ciklą. Mokymų metu buvo pagerintos lyderystės kompetencijos, suteikta žinių apie bendradarbiavimo plėtojimo nevyriausybinėse organizacijose galimybes. Atliktos komandinės užduotys-žaidimai,  diskusijose aktualizuoti lyderystės stiliai, komandinio darbo svarba,

Įgyvendinti mokymai lyderystės ir bendradarbiavimo nevyriausybinių organizacijų sektoriuje tematika Read More »

transcript, study, notes-2654145.jpg

Akmenės rajono savivaldybėje bus teikiamos motyvacinių mokymų paslaugos

Nuo 2023 m. liepos mėn. NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teiks motyvacinių mokymų paslaugas darbo rinkai besirengiantiems asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantiems Akmenės rajone. Bus suteikta 100 val. motyvacinių mokymų paslaugų 50 asmenų, suformuojant 5 grupes po 10 asmenų. Motyvaciniai mokymai skirti darbo rinkai besirengiantiems asmenims, kurie stokoja motyvacijos. Jų tikslas – suteikti asmenims

Akmenės rajono savivaldybėje bus teikiamos motyvacinių mokymų paslaugos Read More »

Įgyvendinti mokymai NVO išorinės komunikacijos bei jos gerinimo tematika

2023 m. birželio 14 d. organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įvyko mokymai „NVO išorinė komunikacija: kūrybiškumas ir efektyvumas“.  Mokymų metu buvo pagerintos dalyvių kompetencijos organizacijų išorinės komunikacijos planavimo ir įgyvendinimo srityje. Dalyviai ypač aktyviai įsitraukė į diskusijas apie NVO komunikacijos tikslines auditorijas, optimalių komunikacijos kanalų parinkimą, galimybes lanksčiai, kūrybiškai ir ekonomiškai vykdyti viešinimą ir informacijos sklaidą

Įgyvendinti mokymai NVO išorinės komunikacijos bei jos gerinimo tematika Read More »

Įgyvendintas antikorupcinių mokymų ciklas Šiaulių apskrityje: paskutinė (aštuntoji) grupė suformuota Pakruojyje

Pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei įgyvendinant veiklą Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo

Įgyvendintas antikorupcinių mokymų ciklas Šiaulių apskrityje: paskutinė (aštuntoji) grupė suformuota Pakruojyje Read More »