2023-06-13

Įgyvendintas antikorupcinių mokymų ciklas Šiaulių apskrityje: paskutinė (aštuntoji) grupė suformuota Pakruojyje

Pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei įgyvendinant veiklą Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo […]

Įgyvendintas antikorupcinių mokymų ciklas Šiaulių apskrityje: paskutinė (aštuntoji) grupė suformuota Pakruojyje Read More »

startup, start-up, people-593343.jpg

Organizacija pagal užimtumo didinimo programą dirbs Klaipėdos savivaldybėje

NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teikė paraišką įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programoje numatytą priemonę „Paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims teikimas taikant atvejo vadybą“. Organizacijos paraiška įvertinta 33,6 balais ir Komisijos narių sprendimu pripažinta kaip laimėjusi.  2023 m. birželio 12 d. su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašyta sutartis. Pagal ją numatyta,

Organizacija pagal užimtumo didinimo programą dirbs Klaipėdos savivaldybėje Read More »

Organizacijos atstovas įtrauktas į Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisiją

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu, priimtu 2023 m. birželio 8 d.  atsižvelgiant į VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 2023-04-25 pateiktą raštą Nr. SD-99 „Dėl NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovo delegavimo į Šiaulių miesto savivaldybės komisiją“, organizacijos atstovas (Dainora Samčenkienė) įtrauktas į Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisiją. Ši Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sudaryta komisija patvirtinta 2023-2027 metų

Organizacijos atstovas įtrauktas į Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisiją Read More »