Bus įgyvendinta neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Ekologiška elgsena: aplinką tausojančių įpročių formavimas Šiaulių mieste“

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teikė paraišką Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos konkursui, kurį organizavo Šiaulių miesto savivaldybės administracija (Švietimo skyrius), ir jį laimėjo. Skirtas finansavimas Programos, apimančios 60 ak. val.  kontaktinių užsiėmimų ir konsultacijų internetu, įgyvendinimui.

Programa siekiama pagerinti 15 Šiaulių miesto 18-29 metų jaunimo atstovų ekologinį raštingumą ir sąmoningumą, bei įgyvendinti ugdomąsias veiklas pagal 60 ak. val. Programą „Ekologiška elgsena: aplinką tausojančių įpročių formavimas Šiaulių mieste“. Programos dalyviams bus išduoti Programos vykdytojo patvirtinti Pažymėjimai.

Numatoma Programos nauda:

  1. Išplėtotos Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių (atliepiant nustatytą Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslą);
  2. Realizuoti 1 iš 4 Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2023 m. prioritetas: Asmenų ekologinio sąmoningumo ugdymas;
  3. Padidinta Šiaulių miesto jaunimui siūlomų bei  teikiamų kokybiškų švietimo paslaugų, atitinkančių besikeičiančios visuomenės poreikius ir atliepiant orientaciją į ekologinių problemų sprendimą ir  tausų vartojimą, pasiūla bei sukurtos papildomos mokymosi visą gyvenimą, galimybės;
  4. Patobulintas  Šiaulių miesto jaunimo  ekologinis raštingumas ir sąmoningumas, inicijuoti veiksmai, skatinantys aplinką tausojančių įpročių formavimą, sudarytos jų tęstinio tobulėjimo prielaidos;
  5. Prisidėta prie aplinką tausojančios kultūros plėtotės, teisingų vertybių formavimo, tausojančio santykio ir atsakingos elgsenos dėl aplinkos (jos eksploatavimo) propagavimo.

Daugiau naujienų