Organizacija įgyvendins programą „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas 55+ šiauliečiams: efektyvesnis ir saugesnis gyvenimas“

internet, cyber, network-3589685.jpg

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email
internet, cyber, network-3589685.jpg

Nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teikė paraišką Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos konkursui, kurį organizavo Šiaulių miesto savivaldybės administracija (Švietimo skyrius), ir jį laimėjo. Skirtas finansavimas Programos, apimančios 60 ak. val.  kontaktinių užsiėmimų ir konsultacijų internetu, įgyvendinimui.

Programa siekiama patobulinti 12 vyresnio amžiaus (55+) Šiaulių miesto gyventojų medijų ir  informacinio raštingumo gebėjimus bei įgyvendinti ugdomąsias veiklas pagal 60 ak. val. Programą „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas 55+ šiauliečiams: efektyvesnis ir saugesnis gyvenimas“. Programos dalyviams bus išduoti Programos vykdytojo patvirtinti Pažymėjimai.

Numatoma Programos nauda: 1) Išplėtotos Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių (atliepiant nustatytą Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslą); 2) Realizuoti 1 iš 4 Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2023 m. prioritetas: Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas bei kibernetinio saugumo kultūros plėtojimas; 3) Padidinta vyresnio amžiaus (55+) Šiaulių miesto gyventojams siūlomų bei  teikiamų kokybiškų švietimo paslaugų, atitinkančių medijų naudojimo, šiuolaikinės informacinės ir skaitmeninės visuomenės poreikius, pasiūla, sukurtos papildomos mokymosi visą gyvenimą, profesinės realizacijos, geresnės integracijos į darbo rinką ir/ar profesinės realizacijos galimybės; 4) Patobulinti  vyresnio amžiaus (55+) Šiaulių miesto gyventojų medijų, informacinio raštingumo gebėjimai ir kibernetinio saugumo įgūdžiai,  kompleksiškai pagerinta 12 Programos dalyvių gyvenimo kokybė informacinėje ir skaitmeninėje visuomenėje, sudarytos jų tęstinio tobulėjimo prielaidos; 5) Prisidėta prie kibernetinio saugumo kultūros plėtotės, padidintas Šiaulių miesto gyventojų informacinis atsparumas ir pagerinti jų kritinio mąstymo bei atsakingo informacijos naudojimo įgūdžiai.

Daugiau naujienų