Įgyvendinti pirmieji mokymai Šiaulių miesto jaunimui antikorpucine tematika

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei įgyvendinant veiklą Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read““ įgyvendinti pirmieji mokymai (pirmajai jaunimo grupei).
Mokymai, kuriuos vedė jaunimo lyderė, politikė Fausta Roznytė vyko 2023 m. kovo 20 d. ir kovo 27 d. Šiaulių „Santarvės” gimnazijoje, išnaudojant projekto partnerystės potencialą – Šiaulių „Santarvės” gimnazija, kurioje mokosi nemažai tautinių mažumų atstovų, yra vienas iš projekto partnerių. Jaunimo atstovai ypač aktyviai dalyvavo antroje mokymų dalyje, kurioje atliko praktines užduotis. Buvo plėtojamos diskusijos, įtvirtinant antikorpucinę poziciją, skatinant kuo aktyvesnį jaunimo dalyvavimą viešosios politikos formavime bei viešojo valdymo sprendimų skaidrumą. Mokymų pabaigoje buvo vykdoma apklausa (užtikrintas grįžtamasis ryšys), įvertintas mokymų poveikis jaunuoliams, jų nusiteikimas dalyvauti kitoje projekto veikloje – įsitraukti į viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms darbo grupes.
Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Daugiau naujienų