Organizacijoje parengti bei išbandyti psichosocialinės pagalbos paslaugų gavėjams skirti vertinimo instrumentai ir refleksijos forma

consulting, edp, businessman-3031678.jpg

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email
consulting, edp, businessman-3031678.jpg

Pagal projektą „Psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų kokybės gerinimas: orientacija į paslaugų gavėjus“ (kodas NVOK 04411) nuo 2022 m.  lapkričio vidurio iki 2022 m. gruodžio pabaigos organizacijoje įgyvendinta veikla Nr. 3 „Eksperto konsultuojamos laikinosios darbo grupės suformavimas iš darbuotojų ir savanorių, psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų gavėjams skirtų vertinimo instrumentų bei refleksijų formos sukūrimas, išbandymas bei tikslinis koregavimas“. Ją realizuojant buvo sukurtas NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ tęstinio psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų kokybės gerinimo metodologinis pagrindas, panaudojant Projekte patobulintas darbuotojų ir savanorių kompetencijas – suformuota eksperto konsultuojama laikinoji darbo grupė, kuri parengė 2 psichosocialinės pagalbos paslaugų gavėjams skirtus vertinimo instrumentus ir 1 refleksijų formą, juos išbandė, į pilotinį etapą įtraukiant 36 organizacijos psichosocialinės pagalbos paslaugų gavėjus (po 12 individualių psichologo konsultacijų, psichosocialinės pagalbos grupinių seminarų ar mokymų, savitarpio pagalbos grupių paslaugų gavėjų).

15 asmenų laikinoji kokybės vertinimo instrumentų kūrimo darbo grupė buvo sudaryta iš 5 organizacijos darbuotojų, dalyvavusių Projekto veikloje Nr. 1 (praktinėse-kūrybinėse dirbtuvėse „Psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų teikimo proceso ir kokybės gerinimas: iššūkiai ir galimybės“), ir 10 savanorių, dalyvavusių Projekto veikloje Nr. 2 (motyvaciniuose praktiniuose mokymuose „Savanorystė psichosocialinės pagalbos viešąsias paslaugas teikiančiose NVO – (ne)išnaudotas potencialas“).

Parengti 2 vertinimo instrumentai („prieš“, „po“) ir 1 refleksijos forma („per“ arba „po“), kuriuos taikant ateityje organizacijoje bus vertinama psichosocialinės pagalbos paslaugų kokybė, psichosocialinis poveikis, identifikuojami psichosocialinės pagalbos paslaugų gavėjų lūkesčiai dėl šių paslaugų kokybės ir pasiūlos – tai leis organizacijoje vykdyti kryptingesnę, klientų poreikiais pagrįstą psichosocialinės pagalbos paslaugų kokybinę ir kiekybinę plėtrą. Pozityvu tai, kad į vertinimo instrumentų bei refleksijos formos rengimą ir išbandymą buvo įtraukti savanoriai, kurie, tikimasi, ir ateityje dalyvaus psichosocialinės pagalbos paslaugų kokybės vertinimo procesuose.

Projektas įgyvendintas pagal Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos organizavimo 2022 metais konkursą (kodas NVOK00143). Projekto vykdytojas – NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“.  Konkursą organizuojanti įstaiga – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Daugiau naujienų