Nuotolinė apskritojo stalo diskusija apie bendruomeninės veiklos plėtojimą ir teisinio reglamentavimo tobulinimą Šiaulių mieste

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

2021 m. balandžio 29 d. įvyko nuotolinė Apskritojo stalo diskusija „Bendruomeninės veiklos plėtojimo galimybės Šiaulių mieste: naudingos iniciatyvos ir siektini teisinio reglamentavimo pokyčiai“. Diskusija vyko daugiau nei 4 val. (nuo 11 iki 15 val.). Joje dalyvavo daugiau nei 30 dalyvių.
Diskusijoje buvo pristatytas viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ rengiamas pasiūlymas iš viešojo valdymo srities „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“. Pasiūlymu siekiama teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių, kurie bus įtvirtinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo apraše kaip viename iš pagrindinių dokumentų, reglamentuojančių pagal lokalius projektus finansuojamos bendruomeninės veiklos vykdymą Šiaulių mieste.
Nuotoliniame renginyje Pranešimus skaitė ir apie bendruomeniškumo skatinimą, bendruomeninės veiklos plėtojimą diskutavo vietos savivaldos specialistai, politikai, mokslininkai, tyrėjai, bendruomeninių organizacijų atstovai, bendruomenių lyderiai ir nariai.
Renginį moderavo Šiaulių miesto Bendruomeninių organizacijų tarybos (BOT) pirmininkas Saulius Stasiūnas, kuris tiesiogiai įsitraukė ir į Pasiūlymo rengimą. Įvadinėje renginio dalyje pasisakė Egidijus Elijošius, Mero pavaduotojas, ir Justinas Švėgžda, Mero patarėjas. Jie tarė sveikinimo žodį, pasidalijo esminėmis įžvalgomis apie bendruomenines veiklas ir bendruomeniškumą. Toliau pranešimus skaitė ir savo patirtimi dalijosi kviestiniai svečiai iš aktyviausių Lietuvos bendruomenių. Asociacijos Paupių bendruomenės vadovė Regina Baguckienė skaitė pranešimą „Asociacija Paupių bendruomenė – kaip mes siekiame bendruomeninių veiklų rezultatyvumo“, Krakių žiburiai“ (Skuodo rajono savivaldybė) bendruomenės pirmininkė Regina Ramanauskienė skaitė pranešimą „Bendruomenės „Krakių žiburiai“ gerosios patirtys“, Žemųjų Šančių bendruomenės pirmininkė Vita Gelūnienė skaitė pranešimą „Genius loci: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė“. Bendruomeninės veiklos teorijos ir praktikos esminius akcentus savo pranešime pristatė profesorius dr. Saulius Nefas Mykolo Romerio universiteto (MRU) „Šiandieniniai vietos bendruomenės veiklos iššūkiai“.
Antroje renginio dalyje buvo pristatytos rengiamo pasiūlymo, tiesiogiai susijusio su Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo keitimu (tobulinimu) kryptys, gairės ir idėjos. Buvo keliami bendruomeninės veiklos kontekste aktualūs klausimai, identifikuotos bendruomeninės veiklos pagal 1.1.4 (anksčiau – 1.1.5 Priemonę) probleminės vietos, ieškoma galimų sprendimo būdų, teikiama siūlomų pakeitimų argumentacija. Saulius Stasiūnas, Šiaulių miesto Bendruomeninių organizacijų tarybos (BOT) pirmininkas, siūlymų kryptis pristatė pranešime „Bendruomeninė veikla Šiauliuose – teisės aktuose ir gyvenime“. Pasiūlymo rengimo darbo grupės narės Audronė Rimkevičienė ir Dainora Samčenkienė (NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovės) rengiamo pasiūlymo projektą ir pagrindines komponentes išdėstė pristatyme „Kaip sustiprinti bendruomeninę veiklą Šiaulių mieste – siūlomos teisinio reglamentavimo ir tobulinimo galimybių kryptys“. Po kiekvieno pranešėjo pasisakymo ir pranešimo buvo teikiami renginio dalyvių klausimai, vyko diskusijos.
Pažymėtina, kad tai jau ketvirtoji pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) organizuota Apskritojo stalo diskusija, vykdoma įgyvendinant Projekto veiklą „Pasiūlymų iš atitinkamų viešojo valdymo sričių parengimas ir pateikimas atsakingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms“. Šis nuotolinis renginys organizuotas realizuojant vieną iš Projekto veiklos Nr. 2.1. komponenčių (įgyvendinant Projekto veiklą Nr. 2.1.
Projektas „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Plačiau apie projektą galite rasti: https://www.slk.lt/nvo-sinergija

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »