Įgyvendinti mokymai antikorupcine tematika Joniškio žemės ūkio mokyklos jaunimui

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei įgyvendinant veiklą Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read““ įgyvendinti mokymai 17 Joniškio žemės ūkio mokyklos jaunimo atstovų.

Mokymai vyko 2023 m. balandžio 25 d. ir balandžio 28 d., kurių metu vyko diskusijos, skatinant kuo aktyvesnį jaunimo dalyvavimą viešosios politikos formavime bei viešojo valdymo sprendimų skaidrumą. Antroje mokymų dalyje jaunimo atstovai atliko praktines užduotis, įtvirtinant antikorpucinę poziciją.

Mokymų pabaigoje buvo vykdoma apklausa, įvertintas mokymų poveikis jaunuoliams, jų nusiteikimas dalyvauti kitoje projekto veikloje – įsitraukti į viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms darbo grupes.

Mokymus vedė jaunimo lyderė, politikė Fausta Roznytė.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Daugiau naujienų