Viešai pristatyta projektinė idėja, įtvirtinanti VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ socialinės integracijos veiklos siekius

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovai 2021 m. balandžio 7 d. pagal Europos socialinio fondo agentūros įgyvendinamą projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ ekspertams, kitiems suinteresuotiems asmenims (renginio dalyviams) viešai pristatė savo projektinę idėją „Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelis: kūrimas, pilotinis taikymas ir realizacija Šiaulių mieste“. Projektinių idėjų pristatymo-vertinimo renginys vyko nuotoliniu būdu.
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ parengė ir pristatė daugiaetapį, socialinės inovacijos elementų turintį Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelį, pagal kurį planuojama įgyvendinti kompleksinio poveikio priemones, siekiant bedarbio statusą turinčių ir socialinės rizikos grupei priklausančių Šiaulių miesto gyventojų sėkmingo įsidarbinimo. Po organizacijos prisistatymo, projektinės idėjos bei numatytų įgyvendinti veiklų apžvalgos vyko klausimų-atsakymų sesija. Ekspertai pateikė nemažai klausimų, VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovai teikė atsakymus, vyko aktyvios diskusijos.
Ekspertų komisija vertino (vertins) pateiktą paraišką, projektinę idėją bei jos pristatymą atsižvelgdama į projektinės idėjos inovatyvumą, tikslo ir uždavinių aiškumą, išmatuojamumą, realistiškumą, organizacijos kofinansavimą, patirtį įgyvendinant projektus, vykdančio personalo gebėjimus, tvarumą, tikslinės grupės pasirinkimą, paslaugų gavėjų skaičių, paslaugų kokybę ir jos užtikrinimą, patirtį socialinės integracijos srityje, problemos sprendimo įgyvendinamumą, bendrą projektinės idėjos vertę ir planuojamus pasiekti rezultatus, savanorių dalyvavimą veikloje, sprendžiamos problemos aktualumą, veiklos tęstinumą, išmatuojamumą ir rezultatų ilgalaikiškumą, kitus svarbius aspektus.
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ sukurtos ir pristatytos projektinės idėjos – Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio – įgyvendinimas pagal ESFA projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ tiesiogiai atlieptų organizacijos uždaviniuose įtvirtintas prioritetines veiklos orientacijas: teikti kokybiškas socialines, psichosocialines, socialinės integracijos paslaugas, inicijuoti ir aktyviai dalyvauti skirtingų gyventojų grupių socialinės integracijos procesuose, skatinti gyventojus naudotis teikiamomis paslaugomis, leidžiančiomis pilnavertiškai integruotis į visuomenę; teikti asmens darbingumo, profesinių kompetencijų, pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje ir pasirengimo dirbti atkūrimą ir didinimą per socialinę reabilitaciją, vykdyti informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, atstovavimą, teikti psichosocialinę pagalbą, sociokultūrines paslaugas, ugdyti ir palaikyti socialinius įgūdžius; įgyvendinti profesinę reabilitaciją, profesinį orientavimą ir konsultavimą, bendrųjų su darbu susijusių ir profesinių įgūdžių ugdymą, realizuoti aktyvias darbo rinkos politikos priemones; plėtoti socialines, neformaliojo ugdymo ir kitas inovacijas, siekiant geresnio visuomenės poreikių patenkinimo ir aukštesnės teikiamų paslaugų kokybės.
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ yra pasirengusi plėtoti socialinės integracijos veiklas, intensyviai dirba šia linkme ir deda tikslingas pastangas. Tikimasi, jog projektinė idėja „Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelis: kūrimas, pilotinis taikymas ir realizacija Šiaulių mieste“ bus įvertinta teigiamai, bus pritarta jos koncepcijai, projektinės idėjos realizacijai bus skirtas finansavimas.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »