Parengtas Šiaurės Lietuvos kolegijos strateginis planas

nvo startegija planas pletra tikslai
Šiaurės Lietuvos kolegija parengė strateginį planą, kuriame numatė pagrindines veiklos perspektyvines kryptis.

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email
nvo startegija planas pletra tikslai

NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija” parengė strateginį planą, kuriame numatė pagrindines veiklos perspektyvines kryptis. Strategijos dokumente fiksuota (atliktas) Misija, Vizija, tikslai, išorinės aplinkos analizė, vidinės aplinkos analizė, strategijos alternatyvos, strategijos pasirinkimas, strategijos realizavimas, strategijos realizavimo valdymas, strategijos įvertinimas.
Strateginį planą rengė 5 asmenų Strateginio plano rengimo grupė, vadovaujant lektoriui-ekspertui konsultantui. Šioje laikinojoje darbo grupėje dirbo 3 organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ strateginių sprendimų priėmime dalyvaujantys darbuotojai ir 2 savanoriai.
Strategijoje identifikuoti tokie esminiai aspektai: tarpinstitucinio bendradarbiavimo aspektas (įsitraukimas į gerinimo procesus, bendradarbiavimo sutartys, reali partnerystė ir bendrų veiklų sinergija); komunikacijos, viešinimo bei organizacijos pozicionavimo aspektai; lyderystės NVO sektoriuje Šiaulių mieste ir Šaulių apskrityje plėtojimo aspektas, inicijuojant prasmingus pokyčius, aktyviai dalyvaujant pažangos procesuose; įsitraukimo į NVO asociacijas, skėtines organizacijas bei produktyvaus dalyvavimo jose aspektas; bendradarbiavimo su kitomis NVO vietiniu ir tarptautiniu lygiu aspektas, tarptautiškumo dimensijos plėtotė (atsakinga partnerių atranka, bendradarbiavimo sutartys, reali partnerystė ir bendrų veiklų sinergija); bendradarbiavimo su kitomis NVO tarptautiniu lygiu aspektas (atsakinga partnerių atranka, bendradarbiavimo sutartys, reali partnerystė ir bendrų veiklų sinergija); žmogiškųjų išteklių kokybinės ir kiekybinės plėtros aspektas; materialiųjų išteklių kokybinės ir kiekybinės plėtros aspektas; informacinių sistemų tobulinimo ir geresnės integracijos į informacinę visuomenę aspektas; papildomo finansavimo ir lėšų pritraukimo aspektas; organizacijos visų rūšių išteklių valdymo gerinimo aspektas; savanorystės plėtotės aspektas (Savanorystės telkimo centro poreikis organizacijoje); nuolatinės veiklos kokybės, perimant šiuolaikinius viešųjų paslaugų kokybės principus aspektas (diegiant kokybės sistemas, naudojant patvirtintus paslaugų kokybės standartus, dalyvaujant nustatytose paslaugų akreditavimo procedūrose).
Nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija” veiklos strateginio plano rengimas (taip pat pasiruošimas jo rengimui) finansuotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ laimėjus 2021 m. Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis konkursą. Veikla įtraukta į projekto „NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija” institucinių gebėjimų bei resursų plėtojimas“ (NVOF 02818) finansuojamas veiklas. Projekto tikslas – išplėtoti NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija” institucinius gebėjimus bei resursus, padidinant organizacijos veiklos kryptingumą ir patobulinant komunikaciją bei viešinimą.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »