ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „KAIP PATOBULINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS ŠEIMOSE“ – PARENGTOS ATASKAITOS IR GEROSIOS PRAKTIKOS SUVESTINĖ | Šiaurės Lietuvos kolegija

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „KAIP PATOBULINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS ŠEIMOSE“ – PARENGTOS ATASKAITOS IR GEROSIOS PRAKTIKOS SUVESTINĖ

2021-09-02
Alt

Pagal Erasmus+ Sėkmingai įgyvendintas projektas „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435), pasiekti projekto tikslas ir uždaviniai. Paskutiniame projekto įgyvendinimo etape buvo teikiamos ataskaitos, identifikuoti pasiekti pagrindiniai projekto kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai, parengta verslumo gebėjimų ugdymo šeimose apibendrinanti apžvalga, gerosios patirtys. 
Pozityvu tai, kad projektas „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ leido sustiprinti viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ (šio projekto partnerio) potencialą, išsigryninti verslumo neformaliojo ugdymo kryptis ir galimybes. Projekte taip pat išplėtotas bendradarbiavimas su projekto vykdytoju iš Latvijos (Kuržemės regiono planavimo administracija) ir projekto partneriu, nevyriausybine organizacija iš Makedonijos ( asociacija „Zetva na znaenje“). Tikimasi, kad partnerystė nesibaigs šiuo projektu ir ateityje bus plėtojamas užmegztas tarptautinis bendradarbiavimas.

A GOOD PRACTICE