Įgyvendinti mokymai NVO atstovams – tobulėjame ir siekiame komandų sinergijos

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

2023 m. balandžio 19 d. nevyriausybinėje organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ vyko mokymai „Komandinis darbas NVO: motyvacija, metodai, sinergija“. Juos vedė patyrusi lektorė, kaučerė Ernesta Laurinavičienė. Mokymuose buvo suteikta žinių apie komandinio darbo tobulinimo galimybes, alternatyvius komandos formavimo, komandinio darbo optimizavimo būdus ir priemones, pristatytos naujausios komandinio darbo įgyvendinimo strategijos ir praktikos, identifikuoti komandinio darbo iššūkiai ir tendencijos, aktualios būtent NVO sektoriuje veikiančioms organizacijoms. Mokymų dalyviai dalijosi patirtimis, dalyvavo diskusijose ir visi kartu ieškojo atsakymų, kaip suefektyvinti komandinį darbą, sukurti tinkamą komandos mikroklimatą, motyvacinį lauką, užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą ir pasiekti geresnius rezultatus.

Mokymai įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152). Šie mokymai yra sudedamoji praktinių mokymų-kūrybinių dirbtuvių „NVO kompetencijos sėkmingai ateities veiklai“ dalis.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Daugiau naujienų