Įvyko dar viena viešoji diskusija apie socialinių paslaugų planavimą ir plėtotės galimybes Šiaulių mieste

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Įgyvendinant projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015), finansuojamą iš Europos socialinio fondo, 2021 m. rugsėjo 29 d. įvyko dar vienas viešas renginys. 4 valandas trukusioje Apskritojo stalo diskusijoje „Pasiūlymas dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 m. Socialinių paslaugų plano: tobulinimo galimybės“ dalyvavo 25 dalyviai. Dauguma iš jų (19 asm.) atvyko į organizaciją ir įsitraukė į tiesioginio kontakto diskusijas, kai kurie dalyviai renginyje dalyvavo nuotoliniu būdu. Diskusijoje dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės specialistai, esami (potencialūs) socialinių paslaugų teikėjai, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovai, Šiaulių miesto gyventojai, esami ir potencialūs socialinių paslaugų gavėjai.
Renginio pradžioje dalyvius pasveikino „Šiaurės Lietuvos kolegija“ direktorius dr. Mykolas Dromantas, pasisakė ir bendradarbiavimo tradiciją su viešąja įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pratęsė Šiaulių miesto Mero pavaduotojas Egidijus Elijošius, kurio pasisakymas „Socialinė pagalba savivaldoje: į(si)galinimas, į(si)veiklinimas, į(si)traukimas“ orientavo gilintis į socialinių paslaugų specifiką, atskleidė socialinių paslaugų teikimo sistemos funkcionavimą bei kompleksiškumą, socialinių paslaugų sferoje tarpusavyje sąveikančius elementus, skatino socialinių paslaugų poreikius ir jų tenkinimo reikmę vertinti per savo asmeninės ir visuomeninės atsakomybės prizmę. Pirmojoje diskusijos dalyje labai informatyvius pranešimus pagal renginio tematiką taip pat skaitė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė („Socialinių paslaugų plano Šiaulių miesto savivaldybėje įgyvendinimo apžvalga“) ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Vyr. specialistė Dainora Vasiliauskienė („Socialinių paslaugų kokybinė ir kiekybinė plėtra Šiaulių mieste: planavimas ir realios situacijos vertinimas“). Šiuose pranešimuose pristatyti pagrindiniai socialinių paslaugų teikimą Šiaulių mieste indikuojantys rodikliai, įvertinta jų dinamika, aptartos pagrindinės pokyčius socialinių paslaugų sferoje lėmusios priežastys, vertinant pagal pastarųjų kelerių metų retrospektyvą. Taip pat gilintasi į socialinių paslaugų kokybinės ir kiekybinės plėtros galimybes Šiaulių mieste, šiuo metu vykdomus ir planuojamus pokyčius tiek miesto, tiek šalies mastu, aktualizuoti įgyvendinti (įgyvendinami) ir artimiausiu metu numatomi įgyvendinti pakeitimai socialines paslaugas bei jų teikimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Toliau socialinių paslaugų tematiką plėtojo ir vykstančioms diskusijoms praktinę kryptį suteikė Šiaulių miesto bendruomeninių šeimos namų pietiniame rajone psichologė-lektorė Donata Ulvydaitė, kuri perskaitė pranešimą „Prevencinės psichosocialinės paslaugos: poreikis ir tenkinimo galimybės (Bendruomeninių šeimos namų pietiniame rajone veiklos patirtis)“. Po pranešimo renginio dalyviai įsitraukė į diskusijas apie psichosocialines paslaugas, jų poreikį šiuolaikinėje visuomenėje ir itin svarbų prevencinį poveikį. Visuotinai pritarta, kad nemokamos Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos paslaugos leidžia užkirsti kelią didesnių socialinių (psichosocialinių) problemų atsiradimui, padeda efektyviai spręsti bendruomenės šeimose kylančių problemų užuomazgas. Antroje renginio dalyje pasisakė Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro Atvejo vadybininkė Aušra Marmokienė, kuri vadovaudamasi savo profesinės veiklos pavyzdžiais atskleidė atvejo vadybos metodo taikymo ypatybes, pagrindines priemones, šio instrumento taikymo iššūkius (pranešimas „Atvejo vadybos taikymo iššūkiai, teikiant paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinės rizikos veiksnius“). Toliau vadovaudamasi savo organizacijos veiklos patirtimi socialinių paslaugų teikimo sąlygas trumpai pristatė Motinos Teresės šeimų namų direktorė Regina Zabielienė pranešime „Motinos Teresės šeimų namų veiklos iššūkiai ir patirtys“. Pranešėja pasidžiaugė renginio organizatorių iniciatyva ir sudarytomis galimybėmis tiesiogiai susitikti, pabendrauti su Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus administracija, dalyvauti aktualiose diskusijose dėl socialinių paslaugų teikimo Šiaulių mieste perspektyvų ir planavimo veiksmų, aptarti opiausias socialinių paslaugų teikėjui kylančias problemas bei sunkumus. Po kiekvieno pranešimo pranešėjams buvo pateikta nemažai klausimų, vyko aktualios ir konstruktyvios diskusijos.
Renginyje apibendrinančias įžvalgas pateikusi VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Neformaliojo ugdymo ir socialinės integracijos vadovė Audronė Rimkevičienė, renginio moderatorė ir šiame Projekte rengiamų pasiūlymų rengimo darbo grupės narė, akcentavo, kad socialinių paslaugų sritį kuruojančių specialistų ir socialines paslaugas teikiančiųjų siekis – rasti optimalias išeitis ir priimti pagrįstus sprendimus, kaip kuo geriau kiekybės ir kokybės požiūriais subalansuoti socialinių paslaugų paklausą ir pasiūlą Šiaulių mieste, numatyti būsimus socialinių paslaugų poreikius ir jų patenkinimo būdus, efektyviai įveiklinti ir įgalinti socialinių paslaugų teikėjus, į socialinių paslaugų teikimą integruoti daugiau nevyriausybinių organizacijų, sėkmingai įgyvendinti socialinės priežiūros paslaugų akreditaciją ir užtikrinti kuo aukštesnę socialinių paslaugų kokybę. Visa tai turi būti daroma atsižvelgiant į galiojančius norminius dokumentus, dirbant pagal senus ir naujus socialinių paslaugų teikimui keliamus reikalavimus, atliepiant socialinių paslaugų gavėjų besikeičiančius poreikius, socialinių paslaugų teikėjų galimybes bei veiklos tendencijas, taikant jau pasitvirtinusius ir integruojant inovatyvius darbo metodus. Taip pat užfiksuota, kad rengiant pasiūlymą socialinių paslaugų tematika pasirinkta tikslingai, atsižvelgiant į įstaigos plėtojamus veiklos segmentus, akcentuota, kad nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ jau dabar turi pakankamą įdirbį socialinių paslaugų teikime (ypač prevencinio pobūdžio paslaugų segmente), o socialinių paslaugų plėtra yra vienas iš organizacijos veiklos strateginių prioritetų.
Dėl išsiplėtojusių diskusijų po renginyje skaitytų pranešimų sąlyginai mažiau laiko liko Všį „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pasiūlymų rengimo darbo grupės rengiamo pasiūlymo projekto pristatymui („Pasiūlymas dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 m. Socialinių paslaugų plano“). Pasiūlymo rengimo darbo grupės narės Audronės Rimkevičienės pranešimas buvo racionaliai sutrumpintas, fiksuojant tai, kad renginio dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims bus sudarytos galimybės susipažinti su pasiūlymo projektu (parengtu pasiūlymu, kuris bus teikiamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijai). Ji akcentavo, kad visų renginio pranešėjų pateikta informacija, pristatyti duomenys ir po jų vykusios diskusijos buvo labai naudingi Pasiūlymo rengėjams, kuriems šis renginys leido aiškiau identifikuoti optimalias 2022 m. Socialinių paslaugų plano tobulinimo kryptis.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »