Laimėtas projektas „Puoškime miestą kartu – Šiaulių miesto jaunimo foto meno kūrybinė raiška“

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teikė paraišką ir surinkusi daugiausiai balų (89,5 balus) laimėjo Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursą. Laimėto projekto „Puoškime miestą kartu – Šiaulių miesto jaunimo foto meno kūrybinė raiška“ veiklos atitinka šiuos prioritetus: Užimtumo programos Šiaulių miesto jaunimui ir su jaunimu (4 prioritetas); Užimtumo programos Šiaulių miesto senjorams ir su senjorais (1 prioritetas).
Projekto „Puoškime miestą kartu – Šiaulių miesto jaunimo foto meno kūrybinė raiška“ tikslas – patobulinti Šiaulių miesto jaunimo istorijos žinias apie miestą, meninės kūrybinės raiškos kompetencijas, jas pritaikyti praktiškai ir bendradarbiaujant su Šiaulių miesto senjorais įgyvendinti dvi visuomenei atviras jaunimo foto darbų parodas. Projekto pagrindinė tikslinė grupė –Šiaulių mieste gyvenantys jaunimo atstovai (nuo 14 iki 29 metų), antrinė tikslinė grupė – Šiaulių mieste gyvenantys senjorai (daugiau nei 55 metų).
Iki 2021 m. gruodžio mėn. pabaigos pagal projektą „Puoškime miestą kartu – Šiaulių miesto jaunimo foto meno kūrybinė raiška“ organizacija įgyvends tokias veiklas:
1) Jaunimo istorinio pažinimo apie Šiaulių miestą gerinimas ir lojalumo miestui didinimas.
2) Jaunimo neformalus meninis kūrybinis ugdymas, didinant motyvaciją įsitraukti į Šiaulių miesto kultūrinį gyvenimą: kūrybinių dirbtuvių „Sustabdytos akimirkos – grožis ir provokacija“ įgyvendinimas; Senjorų-menininkų ir kūrybinių dirbtuvių moderatoriaus kuruojama (moderuojama) tęstinė Šiaulių miesto jaunimo kūrybinė veikla, rengiantis dalyvauti fotografijų konkurse „Mūsų Šiauliai“.
3) Šiaulių miesto jaunimo foto darbų ekspozicijos formavimas, parengimas ir parodos „Šiauliai – mano miesto emocijos“ surganizavimas lauko galerijoje „Pietinia promenada“.
4) Šiaulių miesto jaunimo foto darbų kilnojamos ekspozicijos parengimas ir parodos „Šiauliai – jaunimo fokusas“ suorganizavimas Šiaulių Gegužių progimnazijos (Projekto partnerio) patalpose. Projekto „Puoškime miestą kartu – Šiaulių miesto jaunimo foto meno kūrybinė raiška“ bendras biudžetas 5580,00 Eur. Iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto dalinis finansavimas sudaro 4500,00 Eur. Finansavimas skirtas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A-982 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“ 46 punkto nuostatomis. Nevyriausybinių organizacijų projektų, dailinai finansuojamų iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, sąrašas patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. A-1407 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo”.
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurse sėkmingai dalyvauja pastaruosius kelerius metus. 2020 m. laimėjus šį konkursą buvo įgyvendintas projektas „Jaunimo sėkmės laboratorija: motyvaciniai patyriminiai mokymai Šiaulių miesto jaunimui“, 2019 m. įgyvendintas projektas „Nedygliuota paauglystė: bendravimo sienas griaunantys užsiėmimai šeimai“.
Pažymėtina, kad VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ rengia ir sėkmingai įgyvendina vis daugiau Šiaulių miesto visuomenei, atskiroms jos grupėms aktualių projektų ir veiklų, įtvirtindama savo kaip nevyriausybinės organizacijos vaidmenį, vis aktyvėjančią poziciją ir veiklų raišką nevyriausybinių organizacijų sektoriuje.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »