Pagerinti senjorų informacinių technologijų raštingumo gebėjimai ir kibernetinio saugumo įgūdžiai

internet, cyber, network-3589685.jpg

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email
internet, cyber, network-3589685.jpg

NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įgyvendino Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Išmanus senjoras – informacinės technologijos patogesniam ir saugesniam gyvenimui‘. 11 senjorų lankė praktinius užsiėmimus, dalyvavo nuotolinėse konsultacijose ir patobulino šias kompetencijas: reikiamos informacijos suradimas ir išsaugojimas kompiuteryje ar išmaniajame telefone; fotografavimas išmaniuoju telefonu ir nuotraukų koregavimas; naudojimas tiesioginio bendravimo priemonių išmaniuoju telefonu; bendravimas internetu, laikantis interneto bendravimo taisyklių; asmeninės socialinės paskyros valdymas, dalinantis informacija, vaizdine medžiaga; naudojimasis el. paštu, laiškų persiuntimas, priedų pridėjimas; vaizdinės medžiagos kūrimas ir jos apdorojimas; koliažų kūrimas iš nuotraukų; saugus darbas internete, kibernetinių el. laiškų atpažinimas; gebėjimas naudotis el. valdžios vartais, pasirašymas el. parašu; išmaniųjų programėlių susiradimas pagal poreikius, jų įsidiegimas/išdiegimas išmaniajame telefone; gebėjimas naudotis išmaniuoju laikrodžiu, sinchronizuoti su išmaniuoju telefonu.
Programa leido padidinti Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto nariams siūlomų bei teikiamų kokybiškų švietimo paslaugų, atitinkančių šiuolaikinės informacinės ir skaitmeninės visuomenės poreikius, pasiūlą, sukūrė papildomas mokymosi visą gyvenimą galimybes. Buvo ne tik patobulinti Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto narių informacinių technologijų raštingumo gebėjimai ir kibernetinio saugumo įgūdžiai, tačiau ir pagerinta jų gyvenimo kokybė informacinėje ir skaitmeninėje visuomenėje, sukurtos jų tolimesnio (tęstinio) tobulėjimo prielaidos. Be to, buvo išplėtotas Programos vykdytojo (VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“) bendradarbiavimas su Šiaulių Trečiojo amžiaus universitetu, prisidedant informacinio raštingumo ugdomųjų veiklų populiarinimo Šiaulių miesto visuomenėje ir senjorų segmente.

Daugiau naujienų