Parengtas viešojo valdymo pasiūlymas dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų kokybės ir poveikio vertinimo

economy, profit, stock exchange-3213967.jpg

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email
economy, profit, stock exchange-3213967.jpg

Pagal projektą „Psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų kokybės gerinimas: orientacija į paslaugų gavėjus“ (kodas NVOK 04411) organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įgyvendinta veikla Nr. 4 „Eksperto konsultuojamos darbuotojų ir savanorių darbo grupės suformavimas ir 1 pasiūlymo dėl NVO teikiamų psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų kokybės bei jos vertinimo tobulinimo parengimas ir pateikimas savivaldybės ar valstybės institucijai“ – 2022 m.  gruodžio pabaigoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas  Pasiūlymas dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų kokybės ir poveikio vertinimo.  

Iš 5 organizacijos darbuotojų, dalyvavusių Projekto veikloje Nr.  1 „Organizacijos darbuotojų kompetencijų patobulinimas, įgyvendinant praktines-kūrybines dirbtuves „Psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų teikimo proceso ir kokybės gerinimas: iššūkiai ir galimybės“, ir 10 savanorių, dalyvavusių Projekto veikloje Nr. 2 „Mokymų „Savanorystė psichosocialinės pagalbos viešąsias paslaugas teikiančiose NVO – (ne)išnaudotas potencialas“ įgyvendinimas, suefektyvinant savanorių įsitraukimą į Projekto veiklas ir psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų teikimą bei vertinimą“, buvo sudaryta 15 asm. laikinoji viešojo valdymo pasiūlymo rengimo darbo grupė, kuri parengė ir atsakingai valstybės institucijai – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – pateikė 1 viešojo valdymo pasiūlymą dėl psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų kokybės, jos vertinimo proceso bei procedūrų gerinimo. Į viešojo valdymo pasiūlymą buvo integruoti Projekto veikloje Nr. 3 „Eksperto konsultuojamos laikinosios darbo grupės suformavimas iš darbuotojų ir savanorių, psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų gavėjams skirtų vertinimo instrumentų bei refleksijų formos sukūrimas, išbandymas bei tikslinis koregavimas“ sukurti, ištestuoti, po pilotinio taikymo patobulinti paslaugų gavėjams skirti vertinimo instrumentai ir refleksijų forma.

Viešojo valdymo pasiūlymo parengimą sudarė: aktualios informacijos ir teisės aktų analizė, problemų identifikavimas, siektinas tikslas, paklausimų atitinkamoms institucijoms parengimas, atsakymų analizė, viešosios diskusijos, gautų rekomendacijų svarstymas, galutinio pasiūlymo parengimas ir pateikimas el. forma atsakingai valstybės institucijai, dalyvavimas pateikto pasiūlymo svarstyme.

Pozityvu tai, kad veikla padidino organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija įsitraukimą į viešosios politikos formavimą, pagerino viešojo valdymo pasiūlymo rengimo kompetencijas. Į viešojo valdymo pasiūlymo rengimą pilnavertiškai įsitraukė savanoriai. Jie dalyvavo aktualios informacijos analizės, problemos identifikavimo etapuose, idėjų bei potencialių sprendimų generavimo sesijose, įsitraukė į advokacijos strategijos realizaciją.

Projektas įgyvendintas pagal Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos organizavimo 2022 metais konkursą (kodas NVOK00143). Projekto vykdytojas – NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“.  Konkurso organizatorius – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »